ZUS dopada przedsiębiorców uciekających za granicę.

12 kwietnia 2018 04:47

A dlaczego taki scenariusz nie grozi przedsiębiorcom rejestrującym spółki w Wyoming?

Z bardzo prostego powodu, a mianowicie stając się właścicielem spółki LLC (a de facto obejmując udziały w spółce LLC zarejestrowanej w Wyoming), na żadnym etapie nie stajemy się fikcyjnym pracownikiem tej spółki, ani nie świadczymy automatycznie pracy na rzecz naszej spółki, nawet w najmniejszym wymiarze. Wolno nam posiadać dowolną liczbę udziałów w takiej spółce, podobnie jak wolno nam zakupić dowolną liczbę akcji dowolnej spółki na amerykańskiej, niemieckiej czy brytyjskiej giełdzie i z samego powodu posiadania akcji czy udziałów w danej spółce nie jesteśmy przecież obciążani składką na ZUS, gdyż nie świadczymy pracy na rzecz tego podmiotu.

Spółka w Wyoming nie zatrudnia swojego właściciela i taki właśnie model jako optymalizacja składek ZUS proponujemy naszym klientom. A ponieważ ZUS w swojej interpretacji dodatkowo potwierdził, że właściciele (udziałowcy) spółek w Wyoming, w żadnym wypadu nie podlegają pod ustawę o powszechnym systemie emerytalnym, ani systemie zdrowotnym, jest to w 100% bezpiecznie i dużo efektywniejsze podatkowo rozwiązanie niż spółka w UK, firma na Słowacji.

Formularz kontaktowy