Kancelaria Wyoming LLC USA

Znaki Towarowe

Kancelaria Wyoming oferuje pomoc przy rejestracji wniosków o objęcie ochroną patentową znaków towarowych i/lub logotypów w amerykańskim urzędzie patentowym.

Ochrona znaku towarowego obejmuje całe terytorium USA.

  • Przeszukanie baz danych i przygotowanie wniosku o ochronę znaku towarowego (tekstu) = $1200
  • Przeszukanie baz danych i przygotowanie wniosku o ochronę znaku towarowego (logo) = $1600
  • Przeszukanie baz danych i przygotowanie wniosku o ochronę znaku towarowego (tekst + logo) = $2600


Poniżej przedstawiamy wykaz kategorii, w których możliwa jest rejestracja znaków towarowych w amerykańskim urzędzie patentowym.
Koszt rejestracji znaku w każdej z kategorii wynosi $325 (sam tekst lub samo logo) i $650 (tekst + logo).