1. Silna ochrona majątku właściciela przed wierzycielem i komornikiem

Firma bez ZUS i ryzyka. Czy to możliwe?

Tak. USA to kraj przyjazny przedsiębiorcom. W USA nie musisz płacić składek na ZUS jeśli uważasz, że sam lepiej zainwestujesz własne pieniądze. Ta zasada, to podstawowy filar wolności gospodarczej w USA. Stabilność amerykańskiego prawa, łatwość i prostota prowadzenia firmy, zabezpieczenie majątu osobistego w połączeniu z korzystnymi interpretacjami wydanymi przez ZUS i Izbę Skarbową w Polsce potwierdzają, że jest to doskonała alternatywa dla prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców i w polskim otoczeniu gospodarczym. Dodatkowo, możesz prowadzic firmę całkowicie anominowo - bez ujawniania danych właścicieli, zabezpieczając własny majątek przed komornikiem i wierzycielami.

 

 

2. Ochrona przed konfiskatą rozszerzoną i zarządem komisarycznym.
3. Wykorzystanie LLC w spółce z o.o. komandytowej
4. Brak ewidencji księgowej
5. Duża oszczędność dla małżonków, par, partnerów
6. Rejestracja znaków towarowych
7. Pełna anonimowość właścicieli spółki zapewniona przez Managera Nominowanego
8. Brak podatku VAT oraz brak podatku dochodowego spółki
9. Rejestracja znaków towarowych

Firma bez ZUS i ryzyka. Czy to możliwe?

Tak. USA to kraj przyjazny przedsiębiorcom. W USA nie musisz płacić składek na ZUS jeśli uważasz, że sam lepiej zainwestujesz własne pieniądze. Ta zasada, to podstawowy filar wolności gospodarczej w USA. Stabilność amerykańskiego prawa, łatwość i prostota prowadzenia firmy, zabezpieczenie majątu osobistego w połączeniu z korzystnymi interpretacjami wydanymi przez ZUS i Izbę Skarbową w Polsce potwierdzają, że jest to doskonała alternatywa dla prowadzenia biznesu przez polskich przedsiębiorców i w polskim otoczeniu gospodarczym. Dodatkowo, możesz prowadzic firmę całkowicie anominowo - bez ujawniania danych właścicieli, zabezpieczając własny majątek przed komornikiem i wierzycielami.

 

 

1. Silna ochrona majątku właściciela przed wierzycielem i komornikiem
2. Ochrona przed konfiskatą rozszerzoną i zarządem komisarycznym.
3. Wykorzystanie LLC w spółce z o.o. komandytowej
4. Brak ewidencji księgowej
5. Duża oszczędność dla małżonków, par, partnerów
6. Rejestracja znaków towarowych
7. Pełna anonimowość właścicieli spółki zapewniona przez Managera Nominowanego
8. Brak podatku VAT oraz brak podatku dochodowego spółki
9. Rejestracja znaków towarowych