Kancelaria Wyoming LLC USA

Spółka LLC - podatek u źródła

Czy amerykańska spółka LLC potrzebuje certyfikat rezydencji podatkowej, aby działać w Polsce?

NIE. Polskie podmioty gospodarcze wypłacające wynagrodzenie amerykańskiej spółce LLC NIE pobierają tzw. podatku u źródła. Potwierdzają to bezsprzecznie 3 indywidualne interpretacje podatkowe wydane w maju 2018. Co równie istotne, od amerykańskiej spółki LLC NIE wymaga się przedstawienia amerykańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej!

Jest do doskonała wiadomość dla wszystkich właścicieli/udziałowców takich spółek, którzy do tej pory mogli napotkać ten problem. Zdarzało się bowiem, że ich kontrahenci wobec niejasnych przepisów podatkowych w Polsce woleli zabezpieczać się na dwa sposoby:

- żądali okazania certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez amerykański urząd fiskalny IRS,

- w przypadku nieokazania takiego certyfikatu potrącali z należnego wynagrodzenia 10% ryczałtowego podatku dochodowego tytułem tzw. podatku u źródła.

W obecnej sytuacji, mając wiążące interpretacje podatkowe, ta kwestia wydaje się być ostatecznie rozwiązana, po myśli właścicieli spółek LLC.

Wszystkie 3 interpretacje można pobrać poniżej:

Interpretacja 1

Interpretacja 2

Interpretacja 3