Spółka LLC - podatek u źródła

Czy amerykańska spółka LLC potrzebuje certyfikat rezydencji podatkowej, aby działać w Polsce?

NIE, polskie podmioty gospodarcze wypłacające wynagrodzenie amerykańskiej spółce LLC NIE pobierają tzw. podatku u źródła. Potwierdzają to bezsprzecznie 3 indywidualne interpretacje podatkowe wydane w maju 2018 na wniosek spółki naszego partnera w Polsce. Co równie istotne, NIE wymaga się od tego rodzaju spółki przedstawienia amerykańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej!!!

Jest do doskonała wiadomość dla wszystkich naszych klientów, którzy do tej pory mogli napotkać ten problem. Zdarzało się bowiem, że ich kontrahenci wobec niejasnych przepisów podatkowych w Polsce woleli zabezpieczać się na dwa sposoby:

- żądać certyfikaty rezydencji wydanego przez amerykański urząd fiskalny IRS,

- w przypadku nieokazania takiego certyfikatu potrącali na należnego wynagrodzenia 10% ryczałtowego podatku dochodowego tytułem tzw. podatku u źródła.

Od teraz, mając klarowne i wiążące interpretacje podatkowe ten problem wydaje się być ostatecznie rozwiązany po myśli właścicieli spółek LLC.

Wszystkie 3 interpretacje można pobrać poniżej:

Interpretacja 1

Interpretacja 2

Interpretacja 3