Kancelaria Wyoming LLC USA

Firma w USA – pytania

FAQ


Wyszukaj


 1. Ile trwa zarejestrowanie spółki w Wyoming? Słyszałem, że nawet 1 dzień.

  I tak, i nie. Sama rejestracja spółki czyli wpis do odpowiednika polskiego KRS trwa rzeczywiście 24h. Jest to jednak rejestracja elektroniczna choć spółka faktycznie już nabywa byt prawny i może zaistnieć w obrocie gospodarczym. Kolejnym krokiem jest certyfikacja dokumentów rejestrowych poprzez nadanie im klauzuli Apostile de la Hague, tak aby dokumentacja spółki można się  posługiwac poza granicami USA. Ta procedura trwa ok. 10 dni. Następnie, wysyłka dokumentów rejestrowychr do Polski (2-3 dni). Na końcu, cały zestaw dokumentów rejestrowych wraz z tłumaczeniami jest wysyłany kurierem do Polski. Łącznie, udaje nam się zatem załatwić sprawę w 2-3 tygodnie. Tym samym, jeśli ktoś obiecuje, że założy Panu spółkę "od ręki", to proszę najzwyczajniej podziękować za taką usługę bowiem jest to technicznie niewykonalne. W najlepszym wypadku dostanie Pan niekompletny zestaw dokumentów i tu zaczną się prawdziwe kłopoty.

 2. Czy zestaw dokumentów, który otrzymam będzie mnie uprawniać do prowadzenia działalności gospodarczej bez ograniczeń?

  Tak, spółka zarejestrowana w Wyoming to z natury rzeczy taki sam podmiot prawny jak każda inna spółka bądź działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce lub każdym innym kraju.

 3. Inne firmy pośredniczące w zakładaniu spółek sugerują zakup takich dodatków jak: segregator ze złotymi tłoczeniami, sucha pieczęć firmowa, księga udziałów, zaświadczenia członkostwa, poradniki firmowe, itp. Czy są potrzebne i muszę za nie zapłacić?

  Proszę zauważyć, że za wszystkie te dodatki muszą Państwo albo dodatkowo zapłacić albo zawarte są w cenie ale dużo wyższego pakietu ofertowego. W naszej ocenie jest to zbyteczny wydatek jeśli nie planują Państwo fizycznej obecności gospodarczej na terenie USA bo w Polsce nie są one potrzebne.

 4. Czy spółka w Wyoming płaci ZUS?

  Nie. Zarówno sama spółka LLC zarejestrowana w Stanie Wyoming jak i wspólnik takiej spółki nie płaci składek ZUS w Polsce i ten fakt potwierdził ZUS w wydanej przez siebie interpretacji.

 5. Mam działalność gospodarczą w Polsce i zatrudniam pracowników. Czy teraz amerykańska spółka będzie ich zatrudniać?

  W takim przypadku możemy wybrać dwa rozwiązania:

  1. Jeśli pracowników jest niewielu każdy z nich może założyć w USA jednoosobową spółkę LLC i świadczyć dla Pana usługi w sposób identyczny jak w przypadku samozatrudnienia ale także bez obowiązku opłacania składek ZUS.

  2. W przypadku większej liczby pracowników spółka LLC może otworzyć w Polsce oddział i zatrudnić te osoby zgodnie z polskim kodeksem pracy oraz wszystkimi wadami i zaletami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

 6. Jak wystawiać faktury za usługi dla kontrahentów w Polsce?

  Identycznie w ten sam sposób, w jaki wystawiali Państwo faktury prowadząc firmę zarejestrowaną w Polsce. Jedyną różnicą jest to, że w wystawionej fakturze nie ma kolumny określającej VAT. Polski kontrahent (podatnik VAT) w pełni legalnie i zgodnie z obowiązującym prawem taką fakturę księguje, doliczając obowiązujący w Polsce podatek VAT i od razu go odliczając. Operacja taka jest zatem całkowicie neutralna dla polskiego podatnika. Co więcej, tak wystawiona faktura ma pełną wartość księgową w Polsce.

 7. Czy spółka z USA (Wyoming) może sprzedawać do Polski usługi bez podatku VAT?

  Zasadniczo tak, ale pytanie wymaga rozwinięcia. Istnieją różne modele biznesowe, różne rodzaje usług i wiele innych zmiennych, które mogą mieć wpływ na ostateczna ocenę. Przy sprzedaży usług cyfrowych absolutnym minimum jest zapewnienie, że sprzedaż odbywa się z terenu USA. W naszej ocenie umieszczenie oferty na serwerach w USA spełnia ten warunek, szczególnie jeśli sprzedaż jest w pełni zautomatyzowana. W każdym przypadku zalecamy jednak kontakt z doradcą podatkowym. W każdej sytuacji można także wystąpić o interpretację podatkową do izby skarbowej. Nie ma jednocześnie przeciwwskazań, by firma amerykańska zarejestrowała się do polskiego lub europejskiego VATu. Na pewno natomiast, musi to zrobić spółka LLC, która otwiera w Polsce oddział zarejestrowany w KRS.

 8. Czy spółka zarejestrowana w Wyoming może założyć rachunek w polskim banku?

  Tak. To właściciel spółki decyduje, w jakim banku i w jakim kraju spółka będzie posiadać rachunki bankowe oraz jakimi kanałami płatności będzie dysponować. W praktyce, firmy starają sie być jak najbliżej docelowego klienta, aby jak najbardziej ułatwić klientowi dokonanie płatności bez dodatkowych kosztów. Należy pamiętać, że nie wszystkie tradycyjne banki mają ofertę produktową dla podmiotów zagranicznych oraz że pojawiają sie coraz to nowe banki bezoddziałowe (internetowe), które mają coraz to lepszy produkt dla spółek, w tym zagranicznych.

 9. Czy spółka zarejestrowana w Wyoming musi posiadać kapitał zakładowy?

  Nie. W Stanie Wyoming nie istnieje minimalny kapitał zakładowy, jaki trzeba deklarować rejestrując spółkę. W praktyce, może on wynosić zatem $0 (zero).

 10. Czy właściciel spółki odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki?

  Nie. Spółka typu LLC zarejestrowana w Wyoming daje właścicielowi pełne bezpieczeństwo i ochronę majątku prywatnego większą nawet niż w przypadku polskiej spółki z o.o. Odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wysokości majątku spółki.

 11. Czy założenie firmy w Wyoming wymaga wyjazdu do USA?

  Nie, wszystkie formalności związane z rejestracją spółki nasza Kancelaria realizuje w Państwa imieniu, a zatem wyjazd do USA nie jest konieczny.

 12. Czy istnieją ograniczenia w doborze nazwy spółki w Wyoming?

  Nazwa spółki nie może zawierać słów: Assurance, Banc, Bancorporation, Bank, Banque, Bond, Casualty, College, Fidelity, Guaranty, Health Plan, HMO, Indemnity, Insurance, Re, Reassurance, Risk, Risk Retention, Surety, Surplus Lines, Trust, Trustee, Underwriter, Univeristy. Nazwa powinna być zapisana łacińskim alfabetem bez polskich znaków. Na końcu każdej nazwy dodajemy sufix LLC (Limited Liability Company).

 13. Czy spółka LLC zarejestrowana w Wyoming może być udziałowcem w polskiej spółce?

  Tak. Spółka taka może zarówno być udziałowcem w polskiej spółce z o.o. ,jak i komplementariuszem lub komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka taka może również posiadać udziały w innych, zagranicznych osobach prawnych.

 14. Czy spółka LLC zarejestrowana w Wyoming może posiadać majątek na terenie Polski?

  Tak, spółka LLC może posiadać w Polsce zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. W niektóryh przypadkach nabycie nieruchomości innych niż mieszkanie, wymagać będzie zgody MSWiA (DZ.U. 1920 Nr 31 poz. 178), co jest jedynie formalnością w przypadku kiedy właściciele spółki LLC jest obywatel Polski.

 15. Gdzie mogę otworzyć rachunek bankowy?

  Spółka zarejestrowana w Wyoming NIE jest zobowiązana do posiadania konta na terenie USA. Wybór banku i rodzaju rachunku należy do właściciela spółki, co oznacza, że spółka może posiadać konta bankowe w dowolnym banku na świecie, który ma ofertę prowadzenia rachunku dla podmiotu zagranicznego. Nasi klienci najczęściej otwierali rachunki w Pekao, Millennium, Santander, GetinBank, ING. Warto rozważyć także ofertę banków typowo internetowych (bezoddziałowych) takich jak:

 16. W jakiej wysokości podatki będę musiał płacić w USA?

  Przy założeniu, że nie posiada Pan rezydencji podatkowej w USA, a Pana spółka LLC nie prowadzi tam działalności gospodarczej (nie generuje dochodu na terenie USA), to jedynym podatkiem należnym w USA będzie ryczałtowy podatek stanowy (Wyoming) w wysokości USD 62,00 USD ROCZNIE!

 17. Kto będzie przedstawicielem urzędowym spółki?

  Na miejscu – w Wyoming – w kontaktach urzędowych będzie Państwa reprezentować nasz Registered Agent.

 18. Kto zarejestruje moją spółkę w Wyoming?

  Nasza Kancelaria poprzez naszych agentów rejestrowych urzędujących w Cheyenne – Stolicy stanu Wyoming.

 19. Czy jest jakaś minimalna kwota stanowiąca kapitał założycielski?

  Absolutnie nie.

 20. Czy właściciel spółki jest odpowiedzialny prawnie swoim majątkiem?

  Absolutnie nie. Spółka LLC zapewnia większą ochronę majątku prywatnego niż polska spółka z o.o., i dużo większą niż zwykła działalność gospodarcza zarejestrowana w Polsce.

 21. Czy dochód spółki LLC podlega w Polsce opodatkowaniu?

  Amerykańska spółka LLC jest podmiotem o charakterze transparentnym podatkowo. Oznacza to, że dochód spółki stanowi dochód jej właściciela, a nie dochód spółki. Tym samym, spółka LLC nie jest podatnikiem podatku CIT ani w Polsce, ani w USA (choć może w każdym momencie dobrowolnie wybrać opodatkowanie na poziomie spółki). Co więcej, o ile członkowie spółki nie posiadają amerykańskiej rezydencji podatkowej, a dochód spółki nie jest generowany na terenie USA, nie zapłacą w USA także podatku dochodowego PIT.

 22. Czy spółka LLC może być właścicielem polskiego podmiotu?

  Tak, spółka LLC może być właścicielem polskiej spółki zoo. Takie rozwiązanie zapewnia dość wysoki poziom anonimowości, gdyż ustalenie właściciela spółki LLC jest bardzo trudne, dość długie proceduralnie, a czasami wręcz niemożliwe. Jeszcze lepszym rozwiązaniem może być stworzenie spółki komandytowej z 2 spółek LLC. W KRS Sp. komandytowej nie ujawnia się zarządu, bo go zwyczajnie nie ma, natomiast wspólnikami są spółki LLC, a zatem także bez nazwisk ich właścicieli.

 23. Czy firma z siedzibą w Wyoming może świadczyć usługi na terenie naszego kraju?

  Tak, spółka LLC z Wyoming może świadczyć usługi i wystawiać faktury za te usługi na terenie Polski, a jej kontrahenci maja prawo zaliczać je w koszty uzyskania przychodu. Faktury, które spółka LLC wystawia w Polsce mają pełną wartośc księgową w Polsce.

 24. Czy firma z Wyoming może w Polsce wystawiać swoim kontrahentom faktury?

  Zarówno firmy z siedzibą w Wyoming jak i innym miejscu poza granicami naszego kraju zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem mogą wystawiać swoim odbiorcom faktury. Wystawiona faktura przez firmę z Wyoming ma taką samą wartość księgową jak każda faktura wystawiona przez polską firmę.

 25. Czy świadczenie usług lub sprzedaż przez firmę z siedzibą w Wyoming nie jest traktowane jako przedstawicielstwo firmy w Polsce?

  Realizowanie sprzedaży przez firmę z siedzibą poza granicami Polski nie wymaga zgłaszania w Polsce przedstawicielstwa.

 26. Czy spółki LLC podlegają ubezpieczeniu społecznemu w ZUS?

  Spółki LLC są podmiotami prawa amerykańskiego i zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych nie podlegają ubezpieczeniom w Polsce, co potwierdził ZUS w wydanej przes siebie interpretacji.

 27. Czy jest jakiś sposób aby nie płacić także podatku dochodowego w Polsce?

  Cóż. Podatki zwyczajowo należy płacić i kategorycznie nie namawiamy aby tego nie robić. Jest to jednak indywidualna decyzja każdego podatnika, który deklaruje sposób i miejsce opodatkowania dochodu.

 28. Co z podatkiem VAT na fakturach wystawionych przez firmę z Wyoming?

  W USA nie ma podatku VAT. Przedsiębiorca polski, który otrzymał fakturę od spółki z Wyoming bez doliczonego podatku VAT może ją zaksięgować jak zwykłą polską fakturę. Musi jedynie sam doliczyć do niej polską stawkę VAT i od razu ją odliczyć, co powoduje, że operacja ma wyłacznie charakter techniczny i nie powoduje dodatkowego kosztu po stronie nabywcy.

 29. Czy firma z siedzibą w Wyoming może działać i obsługiwać klientów w Polsce?

  Tak. Firma z siedzibą w Wyoming wystawia najzwyczajniej faktury sprzedażowe identycznie jak polski podmiot. Taka faktura ma pełną wartość księgową w Polsce, czyli nabywca może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Firma z Wyoming może też dokonywać zakupów w Polsce, oraz posiadać konto w polskim banku.

 30. Jaki będzie adres siedziby spółki?

  Spółka będzie zarejestrowana pod adresem w stolicy stanu Wyoming – Cheyenne. Udostępnienie adresu zawarte jest w cenie dowolnego pakietu założenia spółki. Na Pana życzenie rejestracja może odbyć się pod innym adresem lecz prosimy o jego wskazanie w momencie składania zamówienia. 

 31. Czy oprócz adresu mogę posiadać linię telefoniczną?

  Tak, możemy na potrzeby Pana spółki, przeznaczyć linię telefoniczną z amerykańskim prefiksem „+1″ i przekierowaniem połączeń w dowolne miejsce na świecie.

 32. Ile czasu trwa założenie spółki?

  Sam wpis do rejestru to 4-5 dni roboczych. Zaraz po zarejestrowaniu spgospodarczym i już wtedy możemy przesłać skany dokumentów aby można się było posługiwać danymi spółki.

 33. Czy po założeniu spółki muszę zakładać konto firmowe? Do tej pory korzystałem raczej ze swojego prywatnego, ponieważ była to jednoosobowa firma prowadzona pod moim nazwiskiem.

  Spółka w ogóle nie ma obowiązku zakładania konta.To wlaściciel spółki decyduje kiedy i gdzie chc etaki rachunek otworzyć.

 34. Czy pod koniec roku trzeba przesyłać do USA jakieś dokumenty? Jeśli tak to jakie i czy pomogą państwo je przygotować?

  Nie trzeba przesyłać jakichkolwiek dokumentów do USA, a stanowe rozliczenie podatkowe składamy w imieniu klienta. Ta usługa została ujęta w rocznej opłacie abonamentowej.

 35. Czy spółka zarejestrowana w USA może otworzyć w Polsce przedstawicielstwo lub oddział?

  Tak, jeśli jest taka potrzeba to w każdym momencie spółka LLC może otworzyć oddział lub przedstawicielstwo w Polsce. Oddział nie jest nowym bytem prawnym, lecz formą potwierdzenia działalności spółki LLC na terenie Polski. Po otwarciu oddziału, spółce zostanie nadany polski NIP i REGON. Jest to bardzo istotne i korzystne rozwiązanie, gdyż nadal możemy pozostac ukrytym udziałowcem spółki, a do reprezentacji oddziału wystawić Dyrektora Zarządzającego. Ponadto, fakt, że nie pojawia się nowy podmiot sprawia, że nie występują żadne problemy rozliczeń między spółką LLC, a jej oddziałem. 

 36. Jakie są ograniczenia posiadania spółki w USA?

  Nie ma praktycznie ograniczeń przy prowadzeniu działalności przez podmiot zarejestrowany w USA. To taki sam podmiot prawny jak sp. z o.o., akcyjna, jawna, GmBH, LTD, itp.

 37. Czy rachunek bankowy prowadzony dla spółki podlega zajęciom przez komornika w Polsce?

  Nie. Środki, które znajdują się na rachunku są własnością spółki (amerykański podmiot prawny), a nie własnością udziałowca spółki (choć może on z nich dowolnie korzystać), dlatego też nie mogą być zajęte przez komornika na poczet osobistych długów właściciela spółki.

 38. Czy faktury, które ja w Polsce wystawię muszę odsyłać do USA?

  Amerykańska spółka LLC, dopóki nie prowadzi działalności na terenie USA, nie ma obowiązku prowadzenia w Polsce księgi przychodów i rozchodów. Jednocześnie, faktura wystawiona polskiemu kontrahentowi ma pełną wartość księgową i jest honorowana przez polskiego fiskusa. Kopię faktury, można natomiast przechowywać w dowolnym miejscu (także w Polsce).

 39. Czy moja spółka podlega w Polsce kontroli urzędu skarbowego lub ZUS?

  Spółka LLC jest podmiotem amerykańskim (osobą prawną) i nie podlega kontroli polskiego urzędu skarbowego ani  ZUS.

 40. Co otrzymam jako potwierdzenie rejestracji spółki?

  Oryginały dokumentów rejestrowych opatrzone klauzulą Apostille. Ten zestaw dokumentów jest wystarczający do prowadzenia działalności i przestrzegamy przed naciągaczami, którzy przy okazji rejestracji nakłaniają do zakupu takich dodatków jak: segregator ze złotymi tłoczeniami, sucha pieczęć firmowa, księga udziałów, zaświadczenia członkostwa, poradniki firmowe, itp. To jest absolutnie zbędne, a pozwala zaoszczędzić kilkaset dolarów.

 41. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia w Polsce?

  Prowadząc działalność w formie prawnej jako spółka LLC, ale mieszkając na stałe w Polsce, warto posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Można to zrobić na 3 sposoby: 1) korzystając z ubezpieczenia zdrowotnego współmałżonka, które obejmuje całą rodzinę, 2) wykupić w ZUS samo ubezpieczenie zdrowotne lub 3) w przypadku posiadaczy 1ha ziemi rolnej - przystąpić do ubezpieczenia w KRUS.
  O zabezpieczenie emerytalne zdecydowanie najlepiej zatroszczyć się samemu. Rejestrując spółkę w USA, oszczędzamy miesięcznie od min. 2000 zł więc okazuje się, że mamy wolne środki, które choć w części możemy przeznaczyć na własne zabezpieczenie emerytalne i zrobimy to na pewno efektywniej niż ZUS.

 42. Ile kosztuje prowadzenie rachunku bankowego w Polsce?

  To zależy od oferty banku, ale koszty obsługi rachunków nie różnią się od tych prowadzonych na rzecz polskich podmiotów.

 43. Czy mogę w USA zarejestrować spółkę pod taką samą nazwą jak moja w Polsce?

  Tak i jest to doskonałe rozwiązanie bo nie wprowadza w błąd naszych kontrahentów i nadal otrzymują fakturę z tą samą nazwą sprzedawcy.

 44. Czy brak formalnej księgowości oznacza, że nie mam obowiązku gromadzenia faktur?

  Spółka LLC, której udziałowcem NIE jest amerykański rezydent podatkowy i która nie prowadzi fizycznie działalności na terenie USA, tzn., nie generuje dochodu w USA jest poza obszarem zanteresowania amerykańskiego fiskusa. Tym samym, nie ma potrzeby prowadzenia formalnej księgowości w USA. Niemniej, aby poprawnie wykazać dochód w Polsce, rekomendujemy archiwizowanie faktur w dowolnej postaci i prowadzenie uproszczonego zestawienia przychodów i kosztów (np. tabelka w excelu). Ostatecznie, wyciągi z rachunku bankowego także będą pomocne.

 45. Czy mogę otworzyć spółkę w USA nie zamykając działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce ?

  Tak, może Pan otworzyć spółkę w USA nie zamykając działalności w Polsce. Dodatkowo, spółka w USA może mieć taka sama nazwę i profil działalności.

 46. Czy bank w Polsce udzieli kredytu dla spółki z USA?

  Banki w Polsce bez problemu otwierają rachunki bieżące dla spółek amerykańskich, a zatem zakładamy, że mają także inne oferty produktów bankowych, ale to oczywiście zależy od polityki i regulaminów konkretnego banku. W niektórych przypadkach bank może zarządać dodatkowych zabezpieczeń i/lub otwarcia w Polsce oddziału spółki, co nie jest żadnym problemem.

 47. Czy otwierając przedstawicielstwo firmy w Polsce nie będę opłacał podatków i ZUS w Polsce?

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, że przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. Charakter takiego podmiotu został wyrażony w art. 94-99 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W doktrynie prawa uznano, że działalność przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Polski rozumiana jest jako bezpośrednia działalność przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Tym samym, przedstawicielstwo nie posiada niezależnej od przedsiębiorcy zagranicznego podmiotowości prawnej. Jest ono częścią struktury organizacyjnej przedsiębiorcy. Konsekwencją takiego stwierdzenia jest to, że samo przedstawicielstwo nie może być podmiotem praw i obowiązków, ani płatnikiem składek.

 48. Czy pomagają Państwo w otwarciu oddziału dla spółki LLC w Polsce?

  Tak, oddział spółki w Polsce (jeśli jest takie życzenie klienta) otworzy nasza partnerska kancelaria prawna.

 49. Czy spółka z Wyoming może otworzyć rachunek w raju podatkowym?

  Staramy się unikać pojęcia raj podatkowy gdyż ta fraza kojarzy się pejoratywnie. Stan Wyoming nie jest rajem podatkowym, ale ze względu na łatwość i prostotę prowadzenia firmy, a także przyjazność lokalnego prawa, przepisów i podejścia urzędników stanowych twierdzimy, że Wyoming to raj biznesowy. Odpowiadając na pytanie... tak, generalnie, spółka zarejestrowana w Wyoming może otworzyć rachunek bankowy w dowolnym kraju z kilkoma wyjątkami.

 50. Czy polska spółka może być udziałowcem spółki LLC?

  Tak, polska spółka także może  może być jedynym lub jednym z wielu udziałowców spółki LLC.

 51. Czy mogę przenieść już wcześniej zarejestrowaną spółkę?

  Oczywiście, że tak. Jeśli wcześniej zarejestrował Pan spółkę w Wyoming za pośrednictwem innego Agenta ale z dowolnych powodów nie chce Pan już z nim kontynuować współpracy, szybko i sprawnie dopełnimy wszelkich formalności takiego „przeniesienia”.

 52. Czy mają Państwo w ofercie gotowe spółki?

  Tak. Oferta gotowych spółek, oczekujących na pierwotne objęcie udziałów dostępna jest tutaj. Wszystkie sprzedawane przez nas gotowe spółki mają opłacone koszty urzędowe i administracyjne, a najbliższa płatność będzie wymagana dopiero w pierwszą rocznicę rejestracji spółki. Wszystkie gotowe spółki, jakie mamy w ofercie są całkowicie „czyste”, bo są to tzw. struktury organizacyjne przygotowane do pierwotnego objęcia udziałów. Nie mają żadnej historii, nie posiadają zawartych umów i są zarejestrowane w opcji ukrycia danych udziałowców.

 53. Czy spółka LLC zarejestrowana w kraju off-shore może być udziałowcem spółki LLC w Wyoming?

  TAK, udziałowcem spółki LLC może być inna spółka typu offshore. Może Pan najpierw założyć spółkę offshore, która następnie stanie się udziałowcem spółki LLC.

 54. Czy mogą Państwo także otworzyć spółkę w tzw. raju podatkowym?

  Współpracujemy z agentami rejestrowymi w różnych destynacjach i w wielu sprawach biznsowych możemy pomóc, prosimy zatem o uszczegółowienie zapytania.

 55. Czy mam pewność, że rejestrując spółkę w raju podatkowym moje dane osobowe nie będą widoczne?

  Tak. Takie rozwiązania prawne istnieją w niektórych krajach i może Pan zarejestrować spółkę w opcji ukrycia danych. Dodatkową opcją jest powołanie nominowanego udziałowca i/lub nominowanego dyrektora spółki, dzięki czemu Pana dane nie pojawią się na żadnym dokumencie rejestrowym spółki.

 56. Czy mogę otworzyć konto na amerykańskim PayPal'u?

  Spółka LLC nie może otworzyć konta na polskim PayPalu. Musi to byc amerykański PayPal. Do założenia konta PayPal konieczne będzie posiadanie numeru ITIN. W celu uzyskania numeru ITIN możemy, na Państwa zlecenie, przygotować odpowiednie wnioski wraz z instrukcją procedowania. Czas, jaki amerykański IRS rezerwuje sobie na wydanie nr ITIN może wynieśc nawet kilka miesięcy i nie mamy na to wpływu.

  PayPal zastrzega, że może zażądać dodatkowych dokumentów celem weryfikacji tożsamości użytkownika (w imie walki z terroryzmem i przeciwko praniu brudnych pieniędzy). 

  Wypłatę środków z US PayPal można zlecić na kartę PayPal Debit Card i płacić nią do wysokości salda konta PayPal, zamówić czek do zrealizowania w Polsce lub, najprościej przekazać środki na dowolne polskie konto PayPal. Do konta można też podłączyć dowolną polską kartę płatniczą ale nie można podłączyć polskiego rachunku bankowego, a jedynie rachunek w banku w USA.

 57. Czym się różni Wyoming od Delaware?

  Stan Wyoming jest znacznie tańszy niż Delaware, a już na pewno jest najbardziej przyjaznym biznesowo stanem w USA.

  Przykładowo:
  Delaware: założenie spółki 1500$, podatek roczny 300$, utrzymanie spółki 500$/rok
  Wyoming: założenie spółki od 700$, podatek roczny 60$, utrzymanie spółki 350$/rok

  Ponadto, Wyoming jest pierwszym amerykańskim stanem, który w 1977 roku wprowadził spółkę typu LLC do konstytucji stanowej, stąd ma najprostsze i najbardziej przyjazne przepisy, które nie zmieniają się od ponad 40 lat. Pozostałe Stany USA, latami kopiowały te wzorce, niestety tylko, coraz bardziej, komplikując przepisy we własnych stanach.
  W Wyoming, praktycznie nie istnieje biurokracja księgowa, podczas gdy w Delaware pojawia się tzw. sprawozdawczość prawno-podatkowa i potrzeba korzystania z usług doradcy podatkowego i notariusza, co generuje dodatkowe koszty.
  W Wyoming są najprostsze procedury i znacznie łatwiej i taniej zarządza się spółką na odległość. To najbardziej przyjazny biznesowo stan USA.

  Delaware jest polecany, ale wyłącznie dla dużych korporacji z obrotem ponad $50 mln dolarów rocznie.
  Oto, co prawnicy amerykańscy mówią na ten temat:
  https://www.youtube.com/watch?v=Bmg_113YlDQ

 58. Jak wygląda sprawa deklaracji podatkowych w Polsce. Składamy miesięczne czy PIT roczny?

  W przypadku posiadania spółki w stanie Wyoming składamy jedynie PIT36 + załącznik PIT ZG raz w roku, tj. do 30 kwietnia za rok ubiegły.

 59. Czy ustawa o spółkach kontrolowanych dotyczy także spółek LLC w Wyoming?

  W naszej ocenie ta ustawa nie dotyczy spółek typu LLC zawiązywanych w Wyoming. Przesądza o tym art. 24a w/w ustawy. USA nie jest krajem stosujących szkodliwą politykę podatkową, a dodatkowo od 1974 roku obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA i Polską. Dodatowo, w/w ustawa rozporządza nt. spółek kapitałowych, podczas gdy amerykańska LLC od strony podatkowej jest przez polskiego fiskusa traktowana jako spółka osobowa.

 60. Czy spółka LLC może być komandytariuszem?

  Tak, może być zarówno komandytariuszem jak i komplementariuszem, co w obydwu przypadkach oznacza, że moze być "udziałowcem" spółki z o.o komandytowej zamiast osoby fizycznej. Dzięki takiemu rozwiązniu unikamy płacenia składek na ZUS za komplementariusza i komandytariuszy (wspólnicy spółki komandytowej).

 61. Czy jako właściciel spółki LLC mogę udzielić pełnomocnictwa innej osobie?

  Tak, na Pana życzenie notariusz przygotuje dokument pełnomocnictwa.

 62. Czy spółka ma także obowiązki podatkowe na poziomie federalnym?

  Jeśli właściciel takiej spółki nie jest amerykańskim rezydentem podatkowym, to tak długo jak spółka nie będzie prowadzić działalności lub nie zacznie osiągać dochodu na terenie USA (tzw. US-source income), praktycznie jest poza obszarem podatkowego zainteresowania amerykańskiego fiskusa od strony zobowiązań podatkowych. Co jednak ciekawe, amerykański IRS chce znać wszystkie spółki z 25% udziałem kapitału zagranicznego lub zagraniczne korporacje prowadzące działalność gospodarczą w USA i wymaga od nich corocznego składania sprawozdanie 5472. Nie wiąże się to automatycznie z koniecznością zapłaty jakiegokolwiek podatku dochodowego w USA lecz uchybienie temu obowiązkowi może spowodować nałożenie przez IRS kary w wysokości $25,000. Kancearia Wyoming pomaga w poprawnym przygotowaniu formularza 5472, o ile taka usługa zostanie zamówiona. Termin na złożenie sprawozdania upływa 15 kwietnia każdego roku (możliwe wydłużenie). W przypadku wysyłki pocztą spoza USA ważne, aby list dotarł do IRS przed wyznaczoną datą końcową.

 63. Prowadzę spółkę cywilna dwuosobową (działalność handlowa). Czy jest jakaś ciekawa opcja dla nas?

  Tak, jest możliwość i to bardzo ciekawa.
  Zakładamy dwóm wspólnikom 2 spółki LLC (jeden wspólnik = jedna spółka LLC)
  Następnie, z dwóch spółek LLC powołujemy w Polsce spółkę komandytową.
  Zalety:
  1) żaden ze wspólników nie płaci ZUS, ani składki zdrowotnej w ramach Nowego Ładu,
  2) żaden ze wspólników nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
  3) nazwa spółki zostaje taka sama

 64. Ilu wspólników może mieć spółka LLC?

  Minimum jednego. Górnej granicy w zasadzie nie ma.

 65. Czy pomagają państwo przy rejestracji znaku towarowego i/lub logotypu w USA?

  Tak. Ofertę przygotowujemy na indywidualne zapytanie, a proces rejestracji trwa ok 6 tygodni.

 66. jestem obywatelem Polski ale na co dzień mieszka w Austrii. Czy mogę stać się właścicielem spółki USA?

  Oczywiście, że tak. Obywatelstwo i kraj zamieszkania nie mają tu znaczenia.

 67. Czy pomagają Państwo w otwarciu rachunku dla spółki w USA?

  Tak, pomagamy. Pomimo, iż absolutna większośc banków wymaga fizycznej obecności właściciela spółki na miejscu w oddziale banku, Kancelaria Wyoming oferuje pomoc w otwarciu takiego rachunku bez konieczności przylotu do USA. Szczegóły oferty.

 68. Co to jest FBAR i czy pomagają Państwo złożyć ten dokument?

  Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych (FATCA) zobowiązuje podmioty amerykańskie (w tym spółki LLC) posiadające rachunki bankowe i inne aktywa finansowe poza granicami USA, o ile ich łączne saldo w dowolnym momencie w czasie roku podatkowego przekroczyło kwotę $10,000, do informowania IRS o wysokości tych aktywów. Oświadczenie dotyczące zagranicznych aktywów należy złożyć do dnia 30 czerwca za rok poprzedni.  Za niezgłoszenie lub zatajenie powyższych informacji grożą kary finansowe do 50.000 USD.
  Jeśli w Pana przypadku nastąpiły przesłanki powodujące konieczność złożenia zeznania, 
  Złożenie sprawozdania nie nakłada automatycznie obowiązku podatkowego. Ustawa służy głównie przeciwdziałaniu operacjom prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 69. Czy dokonują Państwo rejestracji znaków towarowych w USA?

  Tak. Zajmujemy się zastrzeganiem znaków towarowych. Taka ochrona obemuje całe terytorium USA i może być wybrana dla dowolnej z 45 grup towarowych / branż. Szczegółową ofertę wysyłamy drogą mailową.

 70. Czy spółka LLC może być udziałowce w polskiej spółce?

  Tak i najlepiej się to sprawdza w spółce komandytowej. Dzięki takiej konstrukcji praktycznie eliminujemy odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki. Ponadto, przy takiej konstrukcji, wspólnicy spółki komandytowej nie będą płacić składek ZUS, a sama spółka komandytowa jest w Polsce tylko jednokrotnie opodatkowana. Spółka LLC może także być udziałowcem w polskiej spółce jawnej lub z o.o.

 71. Prowadzimy z żoną osobne działalności gospodarcze. Ile realnie możemy zaoszczędzić?

  Jeśli każde z Państwa prowadzi własną działalność i płaci co miesiąc po 2000 zł na ZUS oraz po kilkaset złotych za usługi księgowej – pomyślcie zatem o założeniu dwóch spółek LLC, z których stworzycie następnie w Polsce spółkę komandytową. Automatycznie unikniecie odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania firmowe, oboje nie będziecie musieli płacić składki ZUS, a sama spółka będzie tylko jednokrotne opodatkowana prowadząc tylko jedną księgowość. Oszczędność to nawet 5000 złotych miesięcznie, które pozostają w rodzinie.

 72. Czy spółka LLC może dawać koszty spółkom polskim?

  Tak, faktury wystawione przez spółkę LLC mają pełną wartość księgową w Polsce i mogą stanowić koszt uzyskania przychodu po stronie polskiej spółki.

 73. Czy mogę starać się o dotacje w Polsce?

  Tak ale w tym przypadku (wnioskowanie o dotacje unijne) będzie Panu konieczny polski podmiot (z nadaym KRS, NIP, REGON). W takiej sytuacji rekomendujemy wykorzystanie dwóch spółek LLC do stworzenia w Polsce spółki komandytowej, w której jedna zostanie komplementariuszem z kapitałem i odpowiedzialnością do 1$, a druga komandytariuszem z sumą komandytową 1$. W efekcie otrzymujemy: brak ryzyka i odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, brak składki ZUS, polski podmiot prawny i tylko jednokrotne opodatkowanie.

 74. Czy pomagają Państwo w rejestracji patentów i znaków towarowych?

  Tak. Mamy w ofercie usługę rejestracji i ochrony znaków towarowych / firmowych (nazwa spółki + logo) w USA. Rejestracja dokonana w amerykańskim urzędzie patentowym obejmuje całe terytorium Stanów Zjednoczonych i może uwzględniać dowolne z 45 kategorii branżowych (klas towarowych). Szczegóły oferty

 75. Dlaczego spółka LLC nie płaci podatku?

  Amerykańska spółka typu LLC (z o.o.) na gruncie prawa podatkowego ma charakter spółki transparentnej podatkowo, co oznacza, że cały dochód spółki traktowany jest jako dochód jej wspólnika/ów. Oznacza to, że spółka LLC nie płaci podatku dochodowego znanego w Polsce jako CIT. Jest to wymierna korzyść i alternatywa dla polskich spółek kapitałowych, które są podwójnie opodatkowane i muszą zapłacić najpierw podatek CIT od swoich dochodów, a następnie podatek PIT od wypłaconej dywidendy. W przypadku spółki LLC podatek CIT nie występuje.

 76. Czy to prawda, że spółka zarejestrowana w Wyoming nie płaci podatku?

  Tak. USA to kraj federalny i każdy ze stanów posiada autonomię w zakresie kształtowania stanowej polityki podatkowej. Tylko 7 na 50 stanów zwalnia spółki LLC z podatku dochodowego, a zupełnie bezwarunkowo robią to Delaware i Wyoming pobierając jedynie tzw. roczną opłatę franczyzową, która w Delaware wynosi $300, a w Wyoming TYLKO $60 czyli… sześciokrotnie mniej niż w Delaware.

 77. Czy do założenia spółki potrzebuję amerykańską wizę?

  Nie. Aby założyć spółkę LLC w Wyoming nie trzeba posiadać amerykańskiego obywatelstwa, wizy, ani nawet przyjeżdżać do USA. Można mieszkać w dowolnym miejscu na świecie i zarządzać spółką na odległość poprzez swój panel administracyjny unikając comiesięcznych kosztów stałych. Prawdą natomiast jest, że posiadanie spółki w Wyoming może ułatwić uzyskanie wizy biznesowej, inwestorskiej lub pracowniczej typu B, E lub L.

 78. Czy moje dane pozostaną anonimowe?

  Tak. Stan Wyoming nie wymaga ujawnienia tożsamości udziałowców ani członków zarządu spółki. Dane osobowe i adresowe nie są także widoczne w rejestrze ani na wydrukach z rejestru. Dzięki temu właściciele i zarządzający spółkami, jeśli chcą, mogą zachować pełną anonimowość.

 79. Jak wygląda odpowiedzialność za zobowiązania spółki?

  Spółka LLC zarejestrowana w Wyoming traktowana jest jako oddzielny od jej właścicieli podmiot prawny. Oznacza to, że to spółka jest odpowiedzialna za swoje zobowiązania i należności, a nie jej udziałowcy. W tym zakresie, prawo stanowe Wyoming gwarantuje właścicielom spółek LLC najwyższy poziom ochrony majątku osobistego przez wierzycielami spółki.

 80. Na jaki czas mogę zawiązać spółkę LLC?

  Spółka LLC zarejestrowana w Wyoming to samoistny podmiot, który możemy powołać dla konkretnego przedsięwzięcia biznesowego lub ogólnie, w celu prowadzenia bieżącej i ciągłej działalności gospodarczej. Tym samym, powołana do życia spółka może funkcjonować przez czas określony lub trwać w nieskończoność i być dziedziczona przez spadkobierców lub następców prawnych.

 81. Czy mogę swobodnie sprzedać udziały w spółce LLC?

  Tak. Spółka LLC zarejestrowana w Wyoming, korzystając z przyjaznego biznesowi prawa stanowego, korzysta z prostych i wygodnych mechanizmów transferu udziałów, który nie wymaga od stron umowy przyjazdu do USA, ani nawet wizyty u notariusza. W Polsce rzecz niespotykana. Także likwidacja spółki nie wymaga długotrwałych oraz kosztownych procedur i trwa jednie 3-5 dni.

 82. Ile kosztuje roczna obsługa spółki?

  W USA nie ma takiego drugiego stanu, który sprowadził koszty funkcjonowania spółki do tak niskiego poziomu, pozwalając jednocześnie bezpiecznie zarządzać spółką na odległość. Rejestrując spółkę w Wyoming roczne koszty obsługi tej spółki wynoszą 1500 złotych i obejmują opłaty urzędowe, przygotowanie i złożenie sprawozdania rocznego, fizyczny adres, stanowy podatek ryczałtowy oraz bieżące konsultacje w j. polskim). Dla porównania, w Delaware sama opłata franszyzowa wynosi $300 rocznie + koszty obsługi rocznej ok. $600.

 83. Czy i jak spółka LLC może pozyskiwać fundusze?

  Jako, że spółka LLC jest oddzielnym od jej właścicieli podmiotem prawnym z własnym numerem identyfikacji podatkowej, może w prosty sposób budować wiarygodność kredytową, nabywać, sprzedawać czy odstępować udziały. Większość amerykańskich inwestorów woli inwestować w spółki LLC z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność i łatwość transferu przy procesach inwestycyjnych.

 84. Jak pozyskać fundusze na rynku amerykańskim?

  Nie ma wątpliwości, że USA to kraj sprzyjający zarówno dużym inwestorom jak i przedsiębiorcom szukającym okazji do zrobienia biznesu. Jedni i drudzy spotykają się w funduszach crowfunding'owych promujących Start-upy, z których największym na świecie jest oczywiście amerykański Kick Starter. Lista krajów, dla których Kick Starter jest dostępny nie obejmuje jednak Polski. Aby wystawić swój pomysł na tej platformie musimy być podmiotem z krajów tzw. Commonwealth, a najlepiej z USA gdyż amerykańscy inwestorzy najchętniej inwestują w rodzime pomysły. Spółka LLC zarejestrowana w Wyoming doskonale się tu sprawdza. Pozwala nam posiąść podmiot amerykański, a przy okazji ukryć polsko brzmiace nazwisko i adres właściciela.

 85. Czy oferują Państwo usługę przekazywania korespondencji adresowanej do spółki?

  Tak. Taka usługa nazywa się mail-forwarding i obejmuje odbieranie w Pani imieniu i przekazywanie do Polski wszelkiej korespondencji adresowanej do spółki.

 86. Jestem obywatelem USA mieszkającym w Polsce i chcę prowadzić sklep internetowy zarejestrowany w USA sprzedający produkty dla klientów w USA? Czy muszę płacić podatek i gdzie?

  W takiej sytuacji najprawdopodobniej podatek będzie należy w USA według progresywnej skali podatowej obowiązującej w USA tj. od 10 do 35%. Z uwagi na Pana amerykańskie obywatelstwo rekomendujemy kontakt z doradcą podatkowym w USA.

 87. Czy jak będę miał polskie konto bankowe to czy nie będę mial problemów z polskim fiskusem?

  W żadnym wypadku sam fakt posiadania przez spółkę konta w polskim banku nie przekłada się automatycznie ani bezpośrednio na zobowiązania wobec polskiego fiskusa. Spółka może mieć nieskończenie wiele rachunków bankowych w różnych krajach i o tym decyduje wyłącznie właściciel spółki kierując się interesem spółki.

 88. Czy na spółkę zarejestrowaną w Wyoming mogę kupić samochód?

  Tak. Mając spółkę zarejestrowaną w Wyoming można nabyć samochód firmowy. W USA samochody są wciąż dużo tańsze niż w Europie, a im droższy samochód tym większa oszczędność. Do zarejestrowania auta w USA konieczna będzie obecność jednego z udziałowców spółki posiadającego prawo pobytu w USA. Sprowadzenie pojazdu do Polski odbywa się poprzez odprawę czasową. Jest to zatem dobry pomysł na uniknięcie wysokiego cła i akcyzy, ale rekomendujemy korzystanie z usług wyspecjalizowanej agencji celnej w Polsce lub Niemczech. Jazda po Europie samochodem na amerykańskich tablicach pozwala także unikać mandatów za zdjęcia z fotoradarów. Alternatywnie, można taki pojazd zarejestrować w Polsce. Wystarczy, dla spółki LLC, otworzyć w Polsce oddział, w czym chętnie pomożemy.

 89. Czy spółka LLC może nabywać w Polsce usługi bez VAT?

  Tak, należy poprosić kontrahenta o wystawienie faktury bez podatku VAT (VAT NP - nie podlega), na podstawie Art. 28b ustawy o VAT. Jest to zatem ciekawe rozwiązanie dla firm, które nabywając usługi nie mają prawa do odliczania VATu. Kupując bowiem jako spółka amerykańska mogą tę samą usługę nabyć teraz 23% taniej.

 90. Czy są ograniczenia w nabywaniu udziałów w polskiej spółce przez LLC?

  Co do zasady ogólnej, ograniczeń nie ma. Spółka LLC może zarówno być udziałowcem w polskiej spółce z o.o., jak i komplementariuszem lub komandytariuszem w spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jawnej, cywilnej. Może natomiast zdarzyć się sytuacja kiedy nabywana polska spółka posiada tzw. wrażliwe koncesje np., na handel bronią, wydbywanie kopalin lub inne licencje, pozwolenia albo jest właścicielem nieruchomości podlegających ograniczeniom w obrocie. W takich sytuacjach może być potrzebna dodatkowa zgoda właściwego ministerstwa lub innych organów państwowych.

 91. Czy mając spółkę LLC dostanę leasing w Polsce?

  Tak, jest to możliwe. Banki w Polsce oferują produkty leasingowe, wymagając jedynie otwarcia oddziału spółki w Polsce, co nie stanowi żadnego problemu. Przedmiotem leasingu mogą być środki transportu, maszyny, urządzenia, nieruchomości, wyposażenie biur, magazynów, itp., a oferta jest identyczna, jak w przypadku polskich spółek.

 92. Czy mogę być spokojny, że mój majątek osobisty będzie bezpieczny?

  Zdecydowanie, tak. Przede wszystkim, Wyoming jako jedyny stan w USA objął ochroną prawną prywatne majątki wspólników spółek jednoosobowych. Po wtóre, prawo stanu Wyoming stanowi, że jedynym środkiem egzekucji dostępnym dla wierzyciela jest nakaz zapłaty (charging order); nie mylić z wyrokiem sądowym rozumianym w Polsce. Taki nakaz zapłaty uprawnia wierzyciela jedynie do otrzymywania dystrybucji środków, które w normalnych okolicznościach przypadłyby dłużnikowi - udziałowcowi spółki LLC. Takie ograniczenie powoduje, że wierzyciel nie może domagać się od udziałowca spółki ani sprzedaży jego udziałów, ani tym bardziej zaspokajać się na majątku osobistym dłużnika, jak ma to miejsce w zwykłych procesach, gdzie efektem rozstrzygnięcia jest typowy wyrok sądowy.

 93. Czy szukają Państwo partnerów do współpracy w Polsce?

  Tak, chętnie nawiązujemy współpracę z przedstawicielami w całej Polsce. Naszym partnerom biznesowym przekazujemy niepowtarzalny link referencyjny, który można wkleić na stronę www lub rozsyłać emailem swoim klientom i kontrahentom. Dzięki temu mamy pewność, że klient został pozyskany za Pana pośrednictwem i umożliwi nam to błyskawiczne wypłacenie należnej prowizji w wysokości od 10% do 20% wartości zamówienia. Aby otrzymac link referencyjny proszę kliknąć ZAMAWIAM

 94. Jakie są zalety prowadzenia działalności poprzez spółkę w Wyoming?

  Jest ich sporo. Do największych można zaliczyć:

  Brak obowiązku opłacania składek ZUS

  Brak podatku dochodowego CIT

  Brak podatku stanowego w Wyoming

  Brak wymogu kapitału założycielskiego

  Brak obowiązku prowadzenia księgowości

  Niepotrzebne amerykańskie obywatelstwo ani wiza

  Zapewniona pełna anonimowość udziałowców

  Całkowita ochrona majątku osobistego udziałowców

  Wykorzystanie spółki LLC do tworzenia spółek komandytowych w Polsce

  Dowolny czas i cel zawiązania spółki

  Łatwość sprzedaży udziałów i likwidacji spółki

  Bardzo niskie koszty rocznej obsługi spółki

  Szybkie budowanie wiarygodności kredytowej w USA

  Łatwe pozyskanie inwestorów do projektów Start-up

  Ochrona majątku spółki przed planowaną ustawą o konfiskacie rozszerzonej

  Realna oszczędność na podatku u źródła.

  Rejestracja w ciągu 24h

  Brak opodatkowania aportów

 95. Jestem kierowcą UBER. Czy mogę skorzystać z oferty?

  Polskie urzędy skarbowe traktują kierowców UBER jako przedsiębiorców i każą im rejestrować działalność gospodarczą, a co za tym idzie płacić ZUS, prowadzić księgowość i odprowadzać podatki. Nie zabraniają natomiast prowadzenia działalności w formie spółki zagranicznej, np. jako podmiot amerykański. Tym samym, może Pan spełnić wymóg fiskusa legalizując działalność ale bez konieczności opłacania składek ZUS. Może jedynie nastąpić potrzeba otwarcia oddziału i zgłoszenia spółki LLC (jako podmiotu zagranicznego) do polskiego VATu. Rekomendujemy także kontakt z przedstawicielstwem UBERa w zakresie ustalenia dopuszczalnych form współpracy.

 96. Czy spółka LLC daje ochronę przed wprowadzeniem zarządu komisarycznego?

  Tak. Oddział spółki amerykańskiej nie jest osobnym przedsiębiorstwem i nie ma osobowości prawnej w rozumieniu polskiego prawa cywilnego. Podmiot ten jest jedynie organizacyjnie wyodrębnioną strukturą przedsiębiorcy zagranicznego, która działa poza miejscowością, w której ma siedzibę zagraniczny przedsiębiorca.
  Nie można zatem, do takiego oddziału wprowadzić zarządu komisarycznego w postaci urzędnika państwowego, bowiem taki zarządca musiałby być wprowadzony w struktury spółki macierzystej, tj. amerykańskiej LLC, a to z oczywistych powodów jest przecież NIEMOŻLIWE. Warto pomyśleć zawczasu o takiej ochronie i zamknąć lub zawiecić działalność swojej spółki w Polsce, a my otworzymy spółkę "Limited" w Wyoming (USA) z oddziałem w Polsce.

 97. Czy posiadanie spółki LLC umożliwia uzyskanie amerykańskiej wizy?

  Nikt nie da 100% gwarancji gdyż decyzja zawsze należy do konsula ale prawdą jest, że posiadanie spółki ułatwia otrzymanie wizy biznesowej, gdyż aplikujący ma ważny powód aby udać sie do USA w sprawach związanych z zarządzeniem spółką.

 98. Czy spółka LLC podpada pod ustawę o spółkach kontrolowanych (CFC)?

  Nie podlega. Regulacja CFC dotyczy spółek kapitałowych, podczas gdy amerykańska spółka LLC, od strony podatkowej, jest spółką transparentną podatkowo. Oznacza to, w uproszczeniu, że nie istnieje pojęcie dochodu spółki, gdyż każdy dochód spółki jest, de facto, dochodem jej wspólnikai i winien być opodatkowany w miejscu faktycznej rezydencji podatkowej tego wspólnika, a zatem nie ma mowy o przenoszeniu dochodów do bardziej korzystnych podatkowo regioów. Dodatkowo, USA nie jest ktajem stosującym szkodliwą politykę podatkową w rozumieniu przepisów podatkowych Polski i Unii Europejskiej.

 99. Jakie formy opodatkowania dotyczą w Polsce posiadacza firmy z siedzibą w Wyoming?

  Spółka LLC z siedzibą w Wyoming nie podlega w Polsce opodatkowaniu od dochodów jakie uzyskuje. Opodatkowaniu podlega jedynie dochód jej wspólnika/ów i ten dochód powinien zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym składanym we własnym urzędzie skarbowym w Polsce. Niemniej, z uwagi na fakt, że spółka LLC nieprowadząca działalności na terenie USA nie musi prowadzić amerykańskich ksiąg handlowych, wykazany dochód wspólnika/ów ma charakter oświadczenia. Zatem to wspólnik oświadcza jaki dochód osiągnął w danym roku i od tej kwoty wylicza własny podatek dochodowy – podobnie jak w przypadku zwykłej działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce.

 100. Kto zapewni mi emeryturę na starość?

  Na to pytanie od lat odpowiadamy tak samo: "O własną emeryturę należy zadbać samodzielnie." A w sytuacji, w której państwo polskie jawnie przyznaje, że na emeryturę NIE możemy liczyć, nasza odpowiedź nabiera realnego wymiaru.

   

 101. Czy składając w Polsce PIT-36, jako wspólnik spółki LLC, rozliczam się wg. skali progresywnej czy podatkiem liniowym?

  To wspólnik spółki samodzielnie wybiera korzystny dla siebie sposób opodatkowania. Z definicji, jest to metoda progresywna (12 i 30%), w zależności od osiągnietego dochodu, ale można także wybrać opodatkowanie metodą liniową (19%), poprzez złożenie oświadczenia we własnym urzędzie skarbowym, w sposób identyczny i na takim samym formularzu, jak dla prowadzących działalność gospodarczą.

 102. Czy posiadając konto bankowe spółki w Polsce mogę z niego korzystać jak z prywatnego konta, np. robić zakupy w markecie płacąc karta firmową?

  Technicznie, jest to jak najbardziej możliwe. Nie ma też zakazu prawnego, ale dla zachowania przejrzystości rozrachunków oraz uniknięcia odpowiedzialności majątkiem osobistym za ewentualne zobowiązania spółki rekomendujemy, aby najpierw przekazać z konta spółki na konto prywatne dowolną kwotę, a dopiero z konta prywatnego finansować prywatne zakupy.

 103. Czy spółka komandytowa, w której komplementariusz i komandytariusz są spółkami LLC będą płacić podatek tylko raz czy będę musiał dwa razy rozliczyć się jako udziałowiec PITem?

  Polska spółka komandytowa opodatkowana jest jednokrotnie na poziomie swoich udziałowców (komandytariusz i komplementariusz). W sytuacji, gdy jej udziałowcami są amerykańskie spółki LLC (z definicji transparentne podatkowo), dochód takiego udziałowca (LLC) stanowi bezpośredni dochód właściciela spółki LLC, który rozlicza we własnym PIT-36. Pozostaje zatem tylko jednokrotne rozliczenie.

 104. LLC - jaka to właściwie forma prawna?

  LLC jest jednostką organizacyjną odrębną pod względem prawnym od jej udziałowców. Jednak z założenia LLC nie jest podatnikiem podatku CIT, a dochód spółki opodatkowany jest na poziomie jej udziałowców. Opodatkowanie LLC może przypominać opodatkowanie dochodów wypracowanych przez polską spółkę jawną lub komandytową. Sposób opodatkowania dochodów LLC zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykonywania działalności gospodarczej przez LLC w USA oraz - statusu podatkowego udziałowców. Jeżeli LLC posiada zakład w USA, to udziałowcy LLC płacą podatki dochodowe w USA. Jeśli zaś spółka działa poza USA poprzez jej wspólników mających miejsce zamieszkania w Polsce, dochody wspólników będą opodatkowane w Polsce.
 105. Czy spółka LLC musi mieć amerykański certyfikat rezydencji podatkowej

  Nie. Nie ma potrzeby wnioskowania o taki certyfikat. Amerykańska spółka LLC może swobodnie działać na terenie Polski bez takiego certyfikatu. Co więcej, polscy kontrahenci nie pobierają od spółki LLC zryczałtowanego podatku dochododowego, tzw. podatku u źródła. Potwierdzają to interpretacje podatkowe wydane przez Izbę Skarbową w Polsce.

   

 106. Polski kontrahent zażądał ode mnie certyfikatu rezydencji w USA

  Zdarza się, że polscy kontrahenci amerykańskich spółek żądają dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej spółki w USA. W przeciwnym razie grożą potrąceniem, z wystawionej faktury, 10% podatku dochodowego powołując się na przepisy obowiązujące w Polsce. Takie sytuacje zdarzały się z uwagi na niejasne przepisy podatkowe w Polsce, wobec których polscy przedsiębiorcy woleli się na wszelki wypadek zabezpieczyć.

  Obecnie, na bazie indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych w maju 2018 roku przez Izbę Skarbową w Polsce stwierdzamy, że amerykańska spółka LLC (jako podmiot transparentny podatkowo) może swobodnie działać na terenie Polski bez posługiwania się takim certyfikatem. Co więcej, polscy kontrahenci nie pobierają od spółki LLC zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła.

 107. Jaką macie Państwo skuteczność przy wnioskowaniu o wizt typu E oraz I?

  Składamy rocznie ok. 50 wniosków o wizy typu E oraz I. Mamy 100% skuteczność ale uwaga... to dotyczy naszej odpowiedzialności za od strony formalnej pod katem poprawności i kompletności przygotowanych i złożonych wniosków oraz załączników.
  Zdarza się czasami, że wniosek zostaje oddalony, bo wykazane przez aplikanta powiązania miedzy podmiotami, model biznesowy, plan działania, finansowanie, związki z krajem macierzystym czy intencje wnioskodawcy nie przekonują urzędnika. Nie wspominając o sytuacjach kiedy aplikant ma np. „złą” historię wcześniejszego pobytu w USA.
  W takich sytuacjach istnieje oczywiście zawsze tryb odwoławczy, który czasami pomaga.
  My oczywiście podpowiadamy, z doświadczenia, pewne rzeczy ale nie mamy wpływu na ostateczną decyzję urzędnika imigracyjnego.
 108. Czy dla założonej spółki LLC pomogą państwo otworzyć rachunek w banku w USA?

  Tak. Otworzymy rachunek w jednym z banków w USA. Rachunek prowadzony jest bezpłatnie. Nie wymaga się minimalnego salda, nie ma opłat za otwarcie konta ani opłat miesięcznych. Jedyny koszt to opłata za przelewy bankowe, które wynoszą $5 za przelew wewnątrz USA oraz $20 za przelew międzynarodowy. Nasza Kancelaria bierze na siebie cały proces związany z założeniem konta. Po otwarciu konta, klient otrzymuje bezpośrednio z banku link aktywacyjny oraz krótką instrukcję w j polskim, dotyczącą logowania, zmiany hasła oraz procesów autoryzacji. Szczegóły oferty.

 109. Czy spółka LLC prowadząca działalność w Polsce ma obowiązek ujawnienia beneficjenta rzeczywistego?

  Nie. Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dotyczy spółek wymienionych w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971). Natomiast obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych prowadzących zarejestrowaną w KRS działalność na terytorium Polski w formie oddziału. Szczegóły

 110. Czy spółka LLC ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBN)?

  Nie! Do CRBR mają obowiązek zgłosić się wszystkie polskie spółki prawa handlowego wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, nawet jeśli posiadają zarejestrowany w KRS oddział i prowadzą realną działalność w Polsce. Szczegóły

 111. Czy po wprowadzeniu Polskiego Ładu właściciel spółki zostanie dodatkowo obciążony składką zdrowotną w Polsce?

  Nie. Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym i jednocześnie wspólnikiem amerykańskiej spółki LLC (limited liability company) w Stanie Wyoming, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Polski i nie musi z tego tytułu odprowadzać dodatkowej składki zdrowotnej prowadząc w Polsce działalność w dowolnej formie prawnej.

 112. Czy ponoszone wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu i muszę je księgować w USA?

  Jeśli spółka LLC nie prowadzi działalności na terenie USA (nie generuje dochodu w USA) a jej własciciel nie jest amerykańskim rezydentem podatkowym to taka spółka nie jest przedmiotem zainteresowania amerykańskiego fiskusa. A zatem nie prowadzi księgowości w USA i nie ma konieczności przekazywania do USA dokumentów księgowych. Dochód spółki stanowi dochód jej wspólnika i aby poprawnie wykazać dochód w Polsce, rekomendujemy archiwizowanie faktur w dowolnej postaci i prowadzenie uproszczonego zestawienia przychodów i kosztów (np. tabelka w excelu). Wszystkie wydatki, które w sposób przyczynowo-skutkowy można powiązać z działalnością spółki stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu.

 113. Czy spółka LLC jest w Polsce traktowana jako tzw. spółka nieruchomościowa?

  Nie. Spółka, ani oddział zagranicznej spółki nie może zostać zakwalifikowany jako spółka nieruchomościowa - stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2022. Jest to zatem kolejna zaleta funkcjonowania spółki LLC w Polsce na dużo bardziej przyjaznych zasadach, niż przepisy stosowane wobec podmiotów polskich w ramach identycznej działaności gospodarczej.

 114. W jakiej branży spółka LLC może prowadzić działalność?

  Spółka zarejestrowana w amerykańskim Stanie Wyoming może prowadzić dowolną działalność, w dowolnej branży LLC na całym świecie, z wyłączeniem usług bankowości i ubezpieczeń.

 115. Czy muszę otworzyć oddział spółki LLC w Polsce?

  Jeśli spółka nie będzie w Polsce zatrudniać pracowników, nie będzie najmować lokalu, prowadzić biura obsługi klientów, a działalność będzie prowadzona raczej w formule online to, w naszej ocenie, nie ma potrzeby otwierania oddziału.
  W temacie otwierania oddziału wypowiedział się szerzej i równie korzystnie NSA w swoim wyroku:http://www.rp.pl/artykul/824446-Dzialalnosc-gospodarcza-przedsiebiorcy-z-zagranicy-w-Polsce.html

  Po otwarciu oddziału w Polsce działa on na zasadach identycznych według tych samych przepisów prawno-podatkowych jak podmiot polski, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do typowej polskiej spółki zoo jest tylko jednokrotnie opodatkowany, co jest istotną zaletą: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305239988-Zagraniczna-spolka-transparentna-podatkowo-nie-podlega-CIT.html

  Są sytuacje, które wymuszą otwarcie biura, jak np. zatrudnienie pracowników/zleceniobiorców, najem lokalu, otwarcie punku obsługi klienta. Polskie przepisy są w tym zakresie dość nieprecyzyjne... mówią, że przedsiębiorca zagraniczny powinien otworzyć oddział, co wg. nas nie narzuca takiego obowiązku. Z ostrożności rekomendujemy, aby dla działalności, które siłą rzeczy będą funkcjonować poprzez fizyczny, codzienny kontakt z klientem, pracownikiem, zleceniobiorcą otwierać oddział. Dla wszystkich pozostałych prowadzonych poprzez internet nie widzimy takiej potrzeby

 116. W jaki sposób następuje wypłata środków z konta firmowego?

  Wypłata środków następuje przelewem bankowym na konto wspólnika/ów w dowolnym momencie i w dowolnej kwocie tytułem "Member's distribution". Wypłata nie wymaga podejmowania dodatkowych uchwał.

 117. Czy lepsza jest spółka wieloosobowa czy mogę być jedynym wspólnikiem LLC?

  Liczba wspólników nie ma znaczenia ani od strony funkcjonalności, ani kosztów prowadzenia spółki. Spółka musi posiadać minimum jednego wspólnika. Górna granica w zasadzie nie jest określona.

 118. Czy są limity wypłat środków z konta spółki LLC?

  Jedyne limity, jakie mogą się pojawić to te, ustalane indywidualnie przez poszczególne banki w ich własnych regulaminach.

 119. Czy do działalności na terenie USA muszę rejestrować spółkę w USA?

  Do działalności na terenie USA, faktycznie niezbędny jest podmiot amerykański zarejestrowany w jednym z 50 stanów. My proponujemy - na siedzibę firmy - Stan Wyoming, jako najbardziej przyjazny biznesowo i jednocześnie najmniej zbiurokratyzowany.
  Jako formę prawną najlepiej wybrać LLC - najpowszechniejszą i prostą w utrzymaniu i rozliczaniu strukturę właścicielską. I znów, Stan Wyoming jest tym, który jako pierwszy w 1972 wprowadził, do porządku prawnego ten rodzaj spółki, a kolejne stany przez kolejne lata ten model jedynie powielały.

 120. Co zrobić, aby ukryć mój dochód przed organami państwowymi i osobami fizycznymi w Polsce.

  W przesłanym pytaniu oczekuje Pan doradztwa w zakresie uniknięcia opodatkowania dochodu. Nasza Kancelaria nie świadczy tego rodzaju doradztwa, gdyż jest to niezgodne z prawem zarówno w USA jak i w Polsce. Informujemy jednocześnie, że osoba posiadająca polską rezydencję podatkową ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

  Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez strukturę amerykańskiej spółki LLC zarejestrowanej w Stanie Wyoming, daje bardzo wiele różnych korzyści i ułatwień biznesowych, o czym informujemy na naszych stronach.

 121. W jaki sposób wypłacana jest dywidenda?

  W amerykańskiej spółce LLC nie występuje pojęcie dywidendy. Wynagrodzenie jest przekazywane wspólnikom spółki bezpośrednio na ich konta bankowe tytułem 'Member's distribution' w dowolnym momencie, w dowolnej wysokości i bez dodatkowych uchwał, protokołów czy posiedzeń spółki.

 122. Czy firma z Wyoming może nabywać usługi w Polsce?

  Tak. Firma zarejestrowana w Wyoming może dokonywać zakupów w Polsce występując w obrocie jako podmiot zagraniczny. Warto, w takiej sytuacji upomnieć się u dostawców usług o zastosowanie zerowej stawki VAT, dzięki czemu daną usługę kupimy 23% taniej.