Kancelaria Wyoming LLC USA

Wyoming vs. Delaware

Dlaczego Stan Wyoming, a nie Delaware?

Bo.... Wyoming jest najtańszym i najbardziej przyjaznym biznesowo stanem w USA.

Przykładowo:
Delaware: założenie spółki 1800$, podatek roczny 300$, utrzymanie spółki 450$/rok
Wyoming: założenie spółki od 625$, podatek roczny 60$, utrzymanie spółki 315$/rok

Wyoming jest amerykańskim stanem, który jako pierwszy już w 1977 roku wprowadził spółkę typu LLC do konstytucji stanowej, stąd ma najprostsze i najbardziej przyjazne przepisy, które nie zmieniają się od prawe 50 lat. Pozostałe Stany USA, latami kopiowały te wzorce niestety tylko, coraz bardziej komplikując przepisy we własnych jurysdykcjach.
W Wyoming, praktycznie nie istnieje biurokracja księgowa, podczas gdy w innych Stanach pojawia się tzw. sprawozdawczość prawno-podatkowa i potrzeba korzystania z usług doradcy podatkowego oraz notariusza, co regularnie generuje dodatkowe koszty, a o czym nieczęsto wspominają lokalni pośrednicy lub agenci rejestrowi.

Stan Wyoming zapewnia najprostsze procedury i ułatwienia w zarządzaniu spółką na odległość. Wyoming to najbardziej przyjazny biznesowo stan USA, który bezwarunkowo zwalania spółki z podatku CIT. Dla porównania, podatek CIT w Stanie Delaware wynosi 8,7% o czym także zazwyczaj nie informują kolorowe i pełne obietnic strony internetowe pośredników lub agentów rejestrowych w Delawarehttps://worldpopulationreview.com/state-rankings/corporate-tax-rates-by-state

Wielu przedsiębiorców, kuszonych reklamami wybiera jednak Delaware jako siedzibę dla swojej spółki nie wiedząc, że dużo korzystniej i z podobnym efektem wizerunkowym można zarejestrować spółkę w Stanie Wyoming podając adres rejestrowy w Stanie Delaware, Nowy Jorku, Los Angeles, Miami i każdym innym miejscu także poza granicami USA.

Czy Delaware oferuje korzystne otoczenie podatkowe?

Delaware owszem jest polecany, ale zdecydowanie dla dużych korporacji z obrotem ponad $500 mln dolarów rocznie, które chcą lub muszą być blisko finansowego centrum świata, jakim jest Nowy Jork lub planują wejść na amerykańską giełdę. W każdym innym przypadku, będzie to przerost realnych kosztów nad biznesowymi korzyściami.

Stan Delaware wprowadził zwolnienie od podatku dochodowego ale wyłącznie dla spółek, których działalność na terenie stanu jest ograniczona do utrzymania i zarządzania inwestycjami w aktywa niematerialne, oraz poboru i dystrybucji dochodu z takich inwestycji, jak również z aktywów materialnych umiejscowionych poza stanem. „Inwestycje w aktywa niematerialne" obejmują inwestycje w akcje, obligacje, weksle i inne należności (w tym należności od spółek powiązanych), patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, nazwy handlowe i podobne typy aktywów niematerialnych. Stan ten oferuje również inne korzyści podatkowe, lecz należy pamiętać, że podatki są zazwyczaj nakładane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, wybór Delaware na siedzibę rejestrową spółki sam w sobie może nie przynieść żadnych korzyści podatkowych.

Oto, co prawnicy amerykańscy mówią na temat rejestracji spółki w Delaware:
https://www.youtube.com/watch?v=LUnBtalgbvw

 

PORÓWNANIE KOSZTÓW OTWARCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI