Wojsko zamierza rozszerzyć nadzór nad firmami

27 czerwca 2019 21:56

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wprowadzić zmiany, które mogą utrudnić funkcjonowanie przynajmniej kilkuset firm. Chodzi o program mobilizacji gospodarki. Zgodnie z przedstawionymi pomysłami zadaniem firm będzie raportowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dodatkowo utrudniona zostanie sprzedaż czy likwidacja firmy, ponieważ będzie ona wymagała uzyskania zgody ministra.

Ustawa ma swoim zasięgiem objąć kilkaset firm, które specjalizują się w produkcji specjalistycznego sprzętu oraz firmy zajmujące się transportem. Ustawa to kolejne obowiązki dla firm oraz bardzo duża ingerencja w ich niezależność. W związku z tym samo prowadzenie przedsiębiorstwa będzie stanowiło jeszcze większe wyzwanie, a konieczność poniesienia dodatkowych kosztów zmniejszy opłacalność biznesu.

Proponowane zmiany to kolejny przykład uderzenia w przedsiębiorców. Uniknięcie przepisów jest jednak możliwe poprzez założenie spółki LLC w Wyoming. Prowadzenie działalności w tym regionie jest znacznie bardziej korzystne, ponieważ gwarantuje stabilność przepisów oraz pozwala skupić się na rozwijaniu konkretnej działalności.

Formularz kontaktowy