Kancelaria Wyoming LLC USA

Prokuratura zajmie majątki uczciwych przedsiębiorców?

Nowy pomysł resortu sprawiedliwości budzi sporo kontrowersji oraz liczne protesty przedstawicieli przedsiębiorców w całym kraju.

Okazuje się bowiem, że jeśli przepisy rzeczywiście wejdą w życie, to prokuratura będzie miała możliwość prewencyjnego zajęcia majątku firmy. Wystarczą jej do tego wątpliwości co do sposobu uzyskania go.

W teorii ma to prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego oraz ograniczenia nieuczciwych działań osób prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce takie rozwiązanie może jednak doprowadzić do wielu utrudnień dla uczciwych przedsiębiorców.

Do tej pory obowiązywała zasada, że majątek można zająć tylko wtedy, gdy udowodni się winę. Teraz wszystko może ulec zmianie.

Jeśli nowe przepisy zaczną obowiązywać, aby odzyskać skonfiskowane pieniądze właściciele biznesów będą musieli przedstawić faktury lub kwity, dokumentujące, że pieniądze pochodzą z uczciwych działań. Zanim jednak sąd potwierdzi ich prawa do zajętych środków, miną długie miesiące, podczas których firma nie będzie miała dostępu do własnego majątku.

Oznacza to sporo stresu, wielomiesięczne procesy oraz udowadnianie, że przedsiębiorca ma prawo do pieniędzy, które sam zarobił, ciężko i uczciwie pracując. Profilaktyczne zajęcie majątku przez prokuratora może zatem doprowadzić do powstania solidnych problemów, utraty płynności finansowej firmy, a nawet konieczności ogłoszenia upadłości – w zasadzie za niewinność.

Specjaliści przewidują, że jeżeli przepisy wejdą w życie, to wielu właścicieli biznesów przeniesie je za granicę, na przykład na Maltę lub Cypr. Innym rozwiązaniem staje się założenie spółek LLC w Wyoming, cieszących się największym zaufaniem wśród osób prowadzących małe lub średnie biznesy. Dają spokój prowadzenia i klarowność działalności, bez obaw o to, że na każdym kroku trzeba będzie udowadniać swoją niewinność.

Formularz kontaktowy