Ministerstwo sprawiedliwości znów uderza w przedsiębiorców

30 stycznia 2019 05:06

Polski rząd przyjął projekt ustawy, która dotyczy odpowiedzialności firm za czyny zabronione pod groźbą kary. Nowe regulacje umożliwiają nałożenie na przedsiębiorstwo kary wynoszącej nawet 30 milionów złotych! Niestety, przepisy mające walczyć z przestępczością zorganizowaną oraz skarbową, mogą uderzyć także w uczciwych przedsiębiorców.

Projekt zakłada, że wysokość kary pieniężnej będzie wynosić od 30 tys. do 30 mln złotych. Kolejne zmiany w przepisach to poważne zagrożenie dla przedsiębiorców, którzy zupełnie nieświadomie mogą zostać zagrożeni wysokimi karami. Nowe regulacje umożliwiają również pociągnięcie spółki do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przez jej organ, członka organu, pracownika czy nawet podwykonawcę w sytuacji, gdy właściciel, udziałowiec czy też akcjonariusz w żaden sposób nie uczestniczyłani nawet nie wiedział o przestępczym procederze. Niestety wprowadzenie proponowanych przepisów będzie oznaczać zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz dalszy spadek zaufania przedsiębiorców do państwa.

Rozwiązaniem jest założenie spółki LLC i brak konieczności martwienia się zagrożeniami ze strony polskiego prawa. Założenie spółki w Wyoming pozwala w pełni skupić się na rozwoju własnego biznesu.

Formularz kontaktowy