Kodeks pracy do poprawy

28 lutego 2018 05:09

Czy wiecie, że Kodeks Pracy ma już ponad 40 lat? Tak długo funkcjonował (lepiej bądź gorzej), dlatego czas na uaktualnienie. Na rynku pracy w ostatnich latach doszło do wielu zmian – wprowadzenie minimalnych stawek godzinowych, chęć zlikwidowania „umów śmieciowych”. To prowadzi do konieczności szukania oszczędności i innych rozwiązań.

Pracownicy, którzy do tej pory byli zatrudnieni na umowy cywilno-prawne staną przed koniecznością założenia własnej działalności, nawet etatowi, którzy świadczą dodatkowe usługi (które były regulowane właśnie takimi dodatkowymi umowami), też staną przed takim wyborem. Koszty są bezwzględne – ponad 500 zł miesięcznie przez dwa lata, następnie dwa razy więcej, podatek dochodowy, księgowy… już nas boli głowa. Czy mamy alternatywę?

Zawsze! Jest to śmiała decyzja, ale w dłuższym okresie będzie najlepszą, jaką można podjąć. Założenie spółki LLC w Wyoming, obniżając koszty miesięczne do około 110 złotych. Wystawianie faktur jest tak samo legalne i akceptowalne, jak z polskim NIPem, a zdecydowanie tańsze i wygodniejsze.

Formularz kontaktowy