Kancelaria Wyoming LLC USA

Wehikuł Korporacyjny

Jeśli zastanawiają się Państwo nad rejestracją spółki w tzw. raju podatkowym, warto ten pomysł połączyć z możliwościami, jakie daje prawo amerykańskie, a także, co szczególnie interesujące, polskie przepisy kodeksu spółek handlowych i utworzyć na tej podstawie prawdziwy wehikuł korporacyjny.

Obecnie najciekawiej przedstawia się oferta rejestracji spółki IBC na Wyspach Marshalla.


Koszt rejestracji, a następnie rocznego utrzymania spółki IBC to $2400.

Opcjonalnie, dla osób szczególnie doceniających anonimowość oraz możliwość sterowania firmą z "tylnego fotela" oferujemy usługę powierzenia udziałów (powołanie oraz roczne utrzymanie Nominowanego Udziałowca - osoba fizyczna - w cenie $1200) i/lub dodatkowo, Nominowanego Dyrektora (osoba fizyczna) także w cenie $1200.

Spółka typu IBC może swobodnie funkcjonować na całym świecie w dowolnej branży z wyłączeniem usług bankowych i ubezpieczeniowych.


Zalety:
- Zwolnione z wszelkich podatków, w tym od osób prawnych, nieruchomości, spadków, darowizn i opłat skarbowych
- Brak wymogów dotyczących sprawozdawczości i prowadzenia rejestrów
- Brak kontroli wymiany walut i łatwość gromadzenia kapitału
- Brak obowiązku ujawniania informacji dotyczących akcjonariuszy i dyrektorów
- Stabilne środowisko polityczne, gospodarcze i handlowe

Dodatkowa opcja nr 1:
Spółka IBC staje się  jedynym udziałowcem (właścicielem) amerykańskiej spółki LLC, dzięki czemu otrzymuje "ładne opakowanie" i brak skojarzeń z często źle postrzeganymi podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Ułatwia to funkcjonowanie w otoczeniu biznesowym zapewniając jednocześnie pełną anonimowość beneficjenta rzeczywistego spółki (ukryty za podwójną strukturą).


Opcja dodatkowa nr 2:
Powołanie w Polsce spółki komandytowej, w której komplementariuszem z udziałem 99,9% zostanie IBC lub LLC, a komandytariuszem z udziałem 0,01% polska spółka z o.o. Jest to sposób na uniknięcie opodatkowania CIT spółki komandytowej obowiązującym od maja 2021 roku: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/4710983,CIT-od-spolek-komandytowych-wykorzystanie-spolki-LLC-z-Wyoming-w-strukturze-polskiej-spk.html
Brak odpowiedzialności majątkiem osobistym komplementariusza za zobowiązania spółki oraz całkowity brak składek na ZUS, w tym składki zdrowotnej zafundowanej przedsiębiorcom w ramach Polskiego Ładu, to tylko dodatkowe zalety proponowanego rozwiązania.