Czy zagrożenie realizacji wpływów do budżetu państwa spowoduje nasilone kontrole u podatników?

29 stycznia 2020 20:49

W ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian, które w teorii miały poprawić sytuację polskich przedsiębiorców. W praktyce okazało się jednak, że w głównej mierze utrudniły codzienne funkcjonowanie oraz wprowadziły olbrzymią dezinformację.

Co gorsze nie przełożyło się to na znaczący wzrost wpływów do państwowego budżetu, co mocno zaniepokoiło resort finansów.

Pod koniec grudnia dyrektorzy izb skarbowych w całym kraju otrzymali pismo od dyrektora departamentu poboru podatków w resorcie finansów. Jako powód skierowania dokumentu do wszystkich placówek podano „zagrożenie realizacji wpływów budżetowych pobieranych przez jednostki KAS w 2019 roku”.

Niestety niefortunne pismo przełoży się nie tylko na pracę izb, ale też na wszystkich przedsiębiorców. Najprawdopodobniej resort w ten sposób chce zmotywować urzędników skarbowych do bardziej wytężonych kontroli w firmach.

Dla przedsiębiorców, którzy nie chcą narażać się na nieustanną inwigilację i mają już dość ciągłych zawirowań i nieścisłości w przepisach, istnieje skuteczne wyjście z sytuacji. Jest nim założenie spółki LLC – na jasnych zasadach, które sprzyjają prowadzeniu biznesu.

Formularz kontaktowy