Czy polski komornik może zająć majątek spółki z Wyoming?

3 grudnia 2018 02:22

Spółka LLC zarejestrowana w Wyoming jest genialnym sposobem, aby zabezpieczyć majątek własny przedsiębiorcy od odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo, jest to rozwiązanie niewiarygodnie proste. Wystarczy bowiem, że wykorzystamy spółkę LLC jako komplementariusza w polskiej spółce komandytowej lub właściciela (udziałowca) w polskiej spółce z o.o., dzięki czemu w sytuacji ekstremalnej, zabezpieczy swoje udziały przed zajęciem komorniczym.

A jak to wygląda w praktyce? Czy polski komornik może zająć udział przypadający na dłużnika w spółce LLC?

Zdecydowanie, nie! Warunkiem prowadzenia egzekucji komorniczej wobec polskiej osoby fizycznej jest podleganie przez tę osobę polskiej jurysdykcji prawnej oraz pobyt dłużnika w Polsce, a także posiadanie przez dłużnika odpowiednich praw majątkowych w Polsce, z których możliwe jest zaspokojenie wierzytelności.

W przypadku braku majątku dłużnika w Polsce egzekucja jest niewykonalna. A prawo majątkowe dłużnika wynikające z tytułu posiadania udziałów w amerykańskiej spółce LLC jest prawem posiadanym w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym nie podlega egzekucji w Polsce.

Teoretycznie, egzekucja z takiego majątku jest realna, ale w praktyce niezmiernie trudną ją wykonać. Polski wierzyciel, musiałby uzyskać wykonalność polskiego wyroku w stanie Wyoming, co wiąże się z wysokimi kosztami zastępstwa procesowego w USA, no i, przede wszystkim, musiałby znać tożsamość właściciela spółki w Stanie Wyoming, który nie ujawnia publicznie takich informacji, gdyż sam ich nie posiada. Ta wiedza jest wyłącznie w posiadaniu agenta rejestrowego spółki.

Formularz kontaktowy