Wykorzystanie spółek LLC w polskich spółkach jawnych

Spółka jawna (i cywilna) to stosunkowo mało znana forma prawna prowadzenia działalności w Polsce, chociaż obecna jest w kodeksie spółek handlowych tak samo długo jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydaje się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest pewna niezrozumiałość lub nieznajomość zalet spółki jawnej, która jest przecież ciekawą alternatywą zarówno dla spółki z o. o., jak i zwykłej działalności gospodarczej łącząc w sobie wszystko, co najlepsze począwszy od zabezpieczenia udziałowca poprzez swobodę w podejmowaniu decyzji i na optymalizacji kosztów kończąc. Jeszcze lepiej, sytuacja przedstawia się, jeśli w procesie konstruowania polskiej spółki jawnej wykorzystamy amerykańską spółkę LLC, a najlepiej dwie takie spółki.  

Korzyści z takiego rozwiązania są ogromne:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

  • Brak opłat ZUS. Wspólnicy spółki jawnej (będący de facto spółkami LLC) nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w przeciwieństwie do osób fizycznych. Innymi słowy, jeśli wspólnikami spółki jawnej są osoby fizyczne to każda z nich płaci miesięcznie składkę na ZUS w wysokości ok. 1500zł. Ten niepotrzebny koszt w prosty sposób można wyeliminować, jeśli spółkę jawną stworzymy z dwóch, trzech lub większej liczby amerykańskich spółek LLC. W takim przypadku łączna wysokość miesięcznych składek na ZUS wyniesie zero złotych.
  • Brak odpowiedzialności majątkiem osobistym. W klasycznym modelu spółki jawnej, jej wspólnicy zawsze odpowiadają całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki bez ograniczeń. To ryzyko zostaje całkowicie wyeliminowane w sytuacji, kiedy wspólnikami polskiej spółki jawnej stają się amerykańskie spółki LLC. Dzieje się tak dlatego, że wierzycielom spółki jawnej, przysługuje co do zasady prawo do egzekwowania długu z prywatnego majątku wspólników, lecz przecież wspólnicy spółki jawnej (czyli spółki LLC) nie będą posiadać żadnego majątku, ani nawet kapitału założycielskiego.
  • Ukrycie danych. Amerykański Stan Wyoming pozwala ukryć dane właściciela spółki LLC, co powoduje, że nazwiska i adresy nie są widoczne w żadnym rejestrze online, ani na wydrukach z rejestru. Przekłada się to na możliwość tworzenia spółek jawnych w Polsce bez ujawniania nazwisk faktycznych udziałowców takiej spółki (w KRS jako udziałowcy wpisane są spółki LLC, a zostały pierwotnie zarejestrowane z opcją ukrycia danych ich właścicieli). Tę możliwość szczególnie sobie cenią byli wspólnicy lub pracownicy korporacji, osoby z zakazem konkurencji, przedsiębiorcy, którzy chcą się ukryć przed klientem, kontrahentem, detektywem, czy... eksmałżonkiem. Opcja ta często wykorzystywana jest także przez osoby z zakazem zasiadania w radach nadzorczych lub zarządach spółek, gdyż zapewnienie anonimowości poprzez wykorzystanie zagranicznych podmiotów pomaga omijać ten zakaz. Ukrycie danych w połączeniu z usługą Managera Nominowanego spółki LLC i szerokiego pełnomocnictwa dla właściciela powoduje, że właściciel spółki LLC reprezentuje spółkę jawną zawsze jako pełnomocnik lub prokurent, pozostając, de facto, jej ukrytym właścicielem, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
  • Polski podmiot. Stworzenie spółki jawnej z dwóch lub większej liczby spółek LLC powoduje powstanie typowego polskiego podmiotu wpisanego do KRS, z polskim numerem NIP i REGON. Podmiot taki korzysta z identycznych praw i przepisów jak każda inna polska spółka. Może zatem wykorzystywać dotacje, subwencje, uczestniczyć w postępowania przetargowych, nabywać licencje, koncesje, itp., zapewniając jednocześnie swoim właścicielom bezpieczeństwo i korzyści opisane powyżej.

 

Szczegółowe porównanie zalet prowadzenia spółki jawnej złożonej ze spółek LLC:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

Kancelaria Wyoming LLC oferuje pomoc przy rejestracji spółek jawnych w Polsce. 

 

Stworzenie konstrukcji spółki jawnej zajmuje ok. 3 tygodnie po stronie amerykańskiej i ok. 3 tygodnie po stronie polskiej (rejestracja w KRS).

 

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.