Kancelaria Wyoming LLC USA

Wykorzystanie spółek LLC w polskich spółkach komandytowych

Spółka komandytowa to stosunkowo mało znana forma prawna prowadzenia działalności w Polsce, chociaż obecna jest w kodeksie spółek handlowych tak samo długo jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydaje się, że głównym powodem takiego stanu rzeczy jest pewna niezrozumiałość lub nieznajomość zalet spółki komandytowej, która jest przecież ciekawą alternatywą zarówno dla spółki z o. o., jak i zwykłej działalności gospodarczej łącząc w sobie wszystko, co najlepsze począwszy od zabezpieczenia udziałowca poprzez swobodę w podejmowaniu decyzji i na optymalizacji kosztów kończąc. Jeszcze lepiej, sytuacja przedstawia się, jeśli w procesie konstruowania polskiej spółki komandytowej wykorzystamy amerykańską spółkę LLC, a najlepiej dwie takie spółki.  

Korzyści z takiego rozwiązania są ogromne:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

  • Brak opłat ZUS. Komplementariusz i komandytariusz będący spółkami LLC nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w przeciwieństwie do osób fizycznych. Innymi słowy, jeśli udziałowcami spółki komandytowej są dwie osoby fizyczne to każda z nich płaci miesięcznie składkę na ZUS w wysokości ok. 1400zł. Jeśli udziałowcami spółki komandytowej jest spółka z o.o., oraz osoba fizyczna (zazwyczaj właściciel spółki z o.o. jako komandytariusz), to tenże komandytariusz także płaci co miesiąc regularną składkę na ZUS. Warto również zaznaczyć, że w drugim przypadku należy prowadzić podwójną księgowość - osobną dla spółki z o.o., i osobną dla spółki komandytowej. Żaden z tych problemów i kosztów nie pojawia się, gdy spółkę komandytową tworzymy z dwóch, trzech lub większej liczby amerykańskich spółek LLC. 

 

  • Brak odpowiedzialności majątkiem osobistym. W klasycznym modelu spółki komandytowej, jej główny udziałowiec i decydent, którym jest Komplementariusz zawsze odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki bez ograniczeń. Tylko nieznacznie lepiej wygląda ta sytuacja, jeśli Komplementariuszem będzie polska spółka z o.o., gdyż teoretycznie za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada wtedy spółka z o.o., lecz w praktyce przesuwa się jedynie sam moment przesunięcia odpowiedzialności, gdyż w drugim kroku to właśnie członkowie zarządu spółki z o.o., pociągani są do odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH. To niebezpieczeństwo zostaje całkowicie wyeliminowane w sytuacji, kiedy obydwoma udziałowcami w polskiej spółce komandytowej (Komplementariusz i Komandytariusz) stają się amerykańskie spółki LLC, gdyż o ile z godnie z polskim prawem Komandytariusz za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada bez ograniczeń i całym swoim majątkiem, to w praktyce majątek Komplementariusza (spółki LLC) wynosi np. 1$ (kapitał założycielski) i do tej właśnie kwoty sprowadza się cała odpowiedzialność. Nie sposób także nie zauważyć, że nie będzie tu miał zastosowania art. 299 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych.

 

  • Ukrycie danych. Amerykański Stan Wyoming pozwala ukryć dane właściciela spółki LLC, co powoduje, że nazwiska i adresy nie są widoczne w żadnym rejestrze online, ani na wydrukach z rejestru. Przekłada się to na możliwości tworzenia spółek komandytowych w Polsce bez ujawniania nazwisk faktycznych udziałowców spółki komandytowej (w KRS jako udziałowcy widoczne są spółki LLC, a w nich pierwotnie zostały ukryte dane osobowe). Tę możliwość szczególnie sobie cenią byli wspólnicy lub byli pracownicy korporacji, osoby z zakazem konkurencji, przedsiębiorcy, którzy chcą się ukryć przed klientem, kontrahentem, detektywem, czy... eksmałżonkiem. Opcja ta często wykorzystywana jest także przez osoby z zakazem zasiadania w radach nadzorczych lub zarządach spółek, gdyż zapewnienie anonimowości poprzez wykorzystanie zagranicznych podmiotów pomaga omijać ten zakaz. Ukrycie danych w połączeniu z usługą Managera Nominowanego spółki LLC i szerokiego pełnomocnictwa dla właściciela powoduje, że właściciel spółki LLC reprezentuje spółkę komandytową zawsze jako pełnomocnik lub lepiej…. Prokurent, pozostając, de facto, nieustannie jej ukrytym właścicielem, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 

  • Polski podmiot. Stworzenie spółki komandytowej z dwóch lub większej liczby spółek LLC powoduje powstanie typowego polskiego podmiotu wpisanego do KRS, z polskim numerem NIP i REGON. Podmiot taki korzysta z identycznych praw i przepisów jak każda inna polska spółka. Może zatem wykorzystywać unijne dotacje, uczestniczyć w postępowania przetargowych, nabywać licencje, koncesje, itp., zapewniając jednocześnie swoim właścicielom bezpieczeństwo i korzyści opisane powyżej.

 

Szczegółowe porównanie zalet prowadzenia spółki komandytowej złożonej ze spółek LLC:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

Kancelaria Wyoming LLC oferuje pomoc przy rejestracji spółek komandytowych w Polsce. 
 
Stworzenie konstrukcji spółki komandytowej zajmuje ok. 3 tygodni po stronie amerykańskiej i ok. 3 tygodni po stronie polskiej (notariusz + rejestracja w KRS).
 
W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.