Zielona Karta na skróty

Wprowadzenie

Nie licz na szczęście w losowaniu wizowym, lecz weź sprawy we własne ręce i odbierz Zieloną Kartę w USA.

Warunkiem wstępnym jest rejestracja spółki na terenie USA. Wystarczy, że spółka ta będzie w luźny sposób powiązana z firmą w Polsce, np. poprzez samą osobę właściciela obydwu podmiotów.

Drugim krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na pracę. Jest to dość żmudny i długotrwały proces, ale nasza Kancelaria przygotowuje całą niezbędną dokumentację, pod którą wnioskodawca składa jedynie swój podpis.

Mając w ręku pozwolenie na pracę, pozostaje nam już tylko wniosek o właściwą kategorię wizową, co pozostaje zasadniczo formalnością.

Dla planów związanych ze stałą przeprowadzka do USA najlepszym rozwiązaniem, spośród wiz nieimigracyjnych, jest Wiza typu L-1. Umożliwia ona przeniesienie do USA obcokrajowca, sprawującego w macierzystej firmie funkcję zarządczą, kierowniczą lub ekspercką celem kontynuowania pracy dla tego samego przedsiębiorstwa, jego oddziału, spółki zależnej lub stowarzyszonej. Wiza L-1 jest to tymczasowa wiza nieimigracyjna, która przede wszystkim, pozwala na legalną pracę w USA, a przed wszystkim stanowi doskonałą „trampolinę” do uzyskania Zielonej Karty i stałej rezydencji na ternie USA.

W swym pierwotnym założeniu, Wiza L-1 adresowana była do dużych międzynarodowych korporacji i miała zachęcać do transferu wykształconych pracowników na teren USA lecz z biegiem czasu, stała się biletem i zaproszeniem dla start-upów oraz małych firm zagranicznych pragnących rozwijać swój biznes w Stanach Zjednoczonych.

Co warte odnotowania, nie ma limitów wydawania Wizy L-1 oraz nie istnieją dodatkowe wymogi dla przedsiębiorców z poszczególnych krajów i dlatego, o ile spełnione są inne wymagania kwalifikacyjne, droga do legalnej pracy w USA stoi otworem dla wszystkich polskich przedsiębiorców i ich rodzin.

 

Podwójny Cel

Co do zasady, w procesie ubiegania się o dowolna wizę nieimigracyjna, rząd amerykański, domniemywa, ze każdy aplikujący zamierza zostać „imigrantem" i wymaga od aplikanta przedstawienia dowodów na to, że nie ma zamiaru na stale pozostać w USA. Jednakże, cechą charakterystyczna wizy L-1 jest jej „podwójna intencja". Oznacza to, że od aplikującego nie wymaga się udokumentowania silnych związków łączących go z krajem macierzystym, a posiadacze wizy typu L-1, po przepracowaniu kilku lat na terenie USA maja prawo ubiegać się o zieloną kartę czyli prawo stałego pobytu w USA.

 

Elastyczna praca

Do utrzymania statusu wizy L nie wymaga się zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Wystarcza, że pracownik/aplikant wykaże, że będąc w USA, w sposób regularny i systematyczny poświęca firmie znaczną cześć swojego czasu. Dodatkowo, nawet zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie oznacza, ze pracownik/aplikant przez cały ten czas musi być obecny w USA, choć oczywiście ma takie prawo. Może on bowiem, dzielić pracę pomiędzy amerykański oddział spółki oraz jej macierzystą siedzibę. Innymi słowy, przez okres pięciu lat możemy swobodnie wjeżdżać na teren USA i legalnie pracować korzystając ze wszystkich ubezpieczeń i przywilejów pracowniczych, a po tym okresie wystapic o Zieloną Kartę, która daje prawo stałego pobytu.