Wykorzystanie spółek LLC w polskich spółkach komandytowych

Osoby prowadzące biznes w Polsce mogą skorzystać z ciekawego rozwiązania, jakim jest wykorzystanie amerykańskiej spółki LLC do utworzenia w Polsce spółki komandytowej.

Korzyści z takiego rozwiązania są ogromne:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

  • Brak opłat ZUS. Komplementariusz i komandytariusz będący spółkami LLC nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w przeciwieństwie do osób fizycznych. Innymi słowy, jeśli udziałowcami spółki komandytowej są dwie osoby fizyczne to każda z nich płaci miesięcznie składkę na ZUS w wysokości ok. 1300zł. Jeśli udziałowcami spółki komandytowej jest spółka z o.o., oraz osoba fizyczna (zazwyczaj właściciel spółki z o.o. jako komandytariusz), to tenże komandytariusz także płaci co miesiąc regularną składkę na ZUS. Warto także zaznaczyć, że w drugim przypadku należy prowadzić podwójną księgowość - osobno dla spółki z o.o., i osobną dla spółki komandytowej. Żaden z tych problemów i kosztów nie pojawia się, gdy spółkę komandytową tworzymy z dwóch, trzech lub większej liczby amerykańskich spółek LLC. 

 

  • Brak odpowiedzialnościmajątkiem osobistym. W klasycznym modelu spółki komandytowej, jej główny udziałowiec, którym jest zawsze Komplementariusz zawsze odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki. Tylko nieco lepiej jest w przypadku ustanowienia Komplementariuszem polskiej spółki z o.o., gdyż teoretycznie za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada wtedy spółka z o.o. W praktyce obserwujemy jednak, że przesuwa się jedynie sam moment przejęcia odpowiedzialności gdyż w drugim kroku to właśnie członkowie zarządu spółki z o.o., pociągani są do odpowiedzialności na podstawie art. 299 KSH. To niebezpieczeństwo zostaje całkowicie wyeliminowane w sytuacji, kiedy obydwoma udziałowcami w polskiej spółce komandytowej (Komplementariusz i Komandytariusz) stają się amerykańskie spółki LLC, gdyż o ile z godnie z polskim prawem Komandytariusz za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada bez ograniczeń i całym swoim majątkiem, to w praktyce majątek Komplementariusza (spółki LLC) wynosi 1$ (kapitał założycielski) i do tej właśnie kwoty sprowadza się cała odpowiedzialność. Nie sposób także nie zauważyć, że nie będzie tu miał zastosowania art. 299 KSH.

 

  • Ukrycie danych. Amerykański Stan Wyoming pozwala ukryć dane właściciela spółki LLC, co powoduje, że nazwiska i adresy nie są widoczne w żadnym rejestrze online, ani na wydrukach z rejestru. Przekłada się to na możliwości tworzenia spółek komandytowych w Polsce bez ujawniania nazwisk faktycznych udziałowców spółki komandytowej (w KRS jako udziałowcy widoczne są spółki LLC, a w nich pierwotnie zostały ukryte dane osobowe). Tę możliwość szczególnie sobie cenią byli wspólnicy, byli pracownicy korporacji, osoby z zakazem konkurencji, przedsiębiorcy, którzy chca się ukryć przed klientem, kontahentem, detektywem, czy... eksmałżonkiem. Opcja ta często wykorzystywana jest także przez osoby z zakazem zasiadania w radach nadzorczych lub zarządach spółek, gdyż zapewnienie anonimowości wykorzytanie zaganicznych podmiotów pomaga omijać ten zakaz. Ukrycie danych w połączeniu z usługą Managera Nominowanego spółki LLC i szerokiego pełnomocnictwa dla właściciela powoduje, że właściciel spółki reprezentuje ją zawsze jako pełnomocnik pozostając, de facto, nieustannie jej właścicielem, co zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa.

 

  • Polski podmiot. Stworzenie spółki komandytowej z dwóch lub większej liczby spółek LLC powoduje powstanie typowego polskiego podmiotu wpisanego do KRS, z polskim numerem NIP i REGON. Podmiot taki korzysta z identycznych praw i przepisów jak każda inna polska spółka. Może zatem wykorzystywać unijne dotacje, uczestniczyć w postępowania przetargowych, nabywać licencje, koncesje, itp., zapewniając jednocześnie swoim właścicielom bezpieczeństwo i korzyści opisane powyżej.

 

Szczegółowe porównanie zalet prowadzenia spółki komadytowej złożonej ze spółek LLC:

PREZENTACJA 1

PREZENTACJA 2

PREZENTACJA 3

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno zarejestrowane już spółki komandytowe, jak również pomoc przy utworzeniu takiej spółki od podstaw.
Nabycie spółki gotowej, która jest już zarejestrowana w polskim KRS, odbywa się poprzez przejęcie (zakup) 100% udziałów w spółkach LLC. Transakcja odbywa się w Warszawie i trwa 30 minut.
Tworzenie konstrukcji spółki od podstaw wymaga ok. 2 tygodni po stronie amerykańskiej i ok. miesiąca po stronie polskiej (rejestracja w KRS).
W obydwu przypadkach jesteśmy do Państwa usług. W razie pytanie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.