Morawiecki dopadł Koło Gospodyń Wiejskich

1 września 2017 01:30

Absurd goni absurd

W Ministerstwie Finansów zatracono wyczucie odnośnie racjonalnego działania w zakresie ściągania podatków. Niedawno urzędnicy skarbowi w całym kraju otrzymali instrukcje, aby ścigać osoby, sprzedające żywność i alkohole domowej produkcji, podczas lokalnych festynów. To nie żart, lecz smutna prawda.

Do żenujących incydentów, gdyż innego określenia zastosować nie można, doszło podczas lokalnych imprez plenerowych w rejonie Łowicza, związanych z promocją lokalnych produktów spożywczych. Podczas dwóch takich wydarzeń urzędnicy skarbowi dokonali zajęcia tradycyjnych nalewek, które ich wytwórcy rozprowadzali podczas festynów. W jednym przypadku był to typowy nalot, polegający na otoczeniu stoisk, w drugim zaś była to akcja prowadzona przez urzędników w cywilu. Tak czy inaczej, nie można spokojnie relacjonować takich działań, które niweczą ludzką aktywność, atmosferę zabawy oraz zwykłe ludzkie zaufanie. Należy sobie postawić też pytanie, jakie korzyści przynoszą takie akcje, a na ile są szkodliwe w wymiarze społecznym.

Opisane wydarzenia oddają nowy trend mentalny, który zdominował działania aparatu skarbowego. Teraz każdy jest podejrzany, każdego należy sprawdzać, każdego trzeba straszyć. Przecież tak nie da się funkcjonować i żyć. Co mają powiedzieć przedsiębiorcy, którzy w natłoku spraw zawsze mogą popełnić jakiś błąd czy nie dotrzymać o parę dni terminu płatności? Czy nie lepiej stąd uciekać? A może to jest właściwe rozwiązanie. Dzięki pomocy Kancelarii Wyoming realne jest założenia działalności w USA. Jest to biuro prawne, które pośredniczy w zakładaniu działalności gospodarczej LLC w USA. A zaznaczmy, że rejestracja firmy za oceanem nie przeszkadza w prowadzeniu działalności na terenie Polski.

Formularz kontaktowy