Jak zaoszczędzić na składkach ZUS

8 października 2017 04:07

Optymalizacja składek ZUS? Tak, ale nie w Europie.

Wielu przedsiębiorców poszukuje rozwiązań, które z jednej strony pozwolą im na zaoszczędzenie na składkach na rzecz ZUS-u, zaś z drugiej nie będą naruszać istniejących przepisów. To o tyle istotne, gdyż nieuprawnione zaniżenie składek będzie się wiązać z koniecznością ich spłat powiększonych o należne odsetki. Czy wobec tego realne jest zmniejszenie opłat wnoszonych do ZUS-u bez narażania się na poważne konsekwencje?

Owszem, ale to dość ryzykowna gra. Nasz narodowy ubezpieczyciel społeczny w potyczkach o wysokość składek wychodzi zwykle jako zwycięzca. Warto spojrzeć w tym miejscu na dwa przykłady, służące jako przestroga. W pierwszym przypadku chodziło o outsourcing pracowniczy, polegający m.in. na przejęciu od przedsiębiorstwa części zatrudnianego personelu. Przedsiębiorca wyrejestrowywał swoich pracowników, którzy de facto nadal dla niego pracowali pod szyldem innego podmiotu, który (jak okazało się po czasie) nie odprowadzał należnych składek. Pozbawieni ubezpieczenia pracownicy zaczęli dochodzić swoich praw, co skończyło się obarczeniem ich pierwotnego pracodawcy wszelkimi zaległymi składkami wraz z odsetkami. Podobnie ma się rzecz z wykonywaniem w wąskim zakresie pracy najemnej za granicą (w istocie fikcyjnej) oraz równoległą pracą na własny rachunek w kraju. Wg rozstrzygnięć polskiego sądownictwa marginalna praca najemna za granicą nie zwalnia z opłacania składek w Polsce.

Ale po co w ogóle szukać tak zawiłych rozwiązań, skoro istnieje znacznie sensowniejszy i legalny sposób działania gospodarczego w kraju bez konieczności opłacania składek społecznych? Chodzi tu o założenie firmy w stanie Wyoming w USA. Jest to rozwiązanie, eliminujące wymóg odprowadzania składek, co potwierdził w swojej interpretacji sam ZUS, a do tego odznaczające się całkowitą ochroną danych przedsiębiorcy. W rozpoczęciu procedury otwarcia działalności w Stanach Zjednoczonych pomaga polskim firmom Kancelaria Wyoming LLC.

Formularz kontaktowy