Fiskus blokuje odliczenia kosztów pracującym w domu

30 listopada 2017 04:00 | Komentarze (0)

Małe indywidulane firmy to coraz liczniejsza grupa w sektorze biznesu. Sens ich działania sprowadza się w dużej mierze do niskich kosztów funkcjonowania, związanych z wykonywaniem pracy w domu. Jednak ten fakt od niedawna zaczął chyba irytować fiskusa. Taka postawa znalazła swoje przełożenie na kwestionowanie odliczeń części kosztów mediów i czynszu od podatku. Zdaniem urzędów skarbowych możliwość rozliczenia kosztów istnieje jedynie wtedy, gdy ktoś do prowadzenia działalności wyodrębni osobne pomieszczenie i nie korzysta z niego do celów prywatnych. Oczywiście u podłoża takiego stanowiska skarbówki znajduje się zamiar zwiększenia wpływów podatkowych.

Zmiana podejścia fiskusa do firm działających w lokalu mieszkalnym generuje absurd interpretacyjny. Skoro ktoś pracuje w domu siłą rzeczy musi ponosić dodatkowe koszty związane z takimi aktywnościami, jak zagotowanie wody na herbatę lub skorzystanie z toalety. Gdyby pracujący znajdowałby się w tym czasie w biurze, to nie wytwarzałby kosztów związanych z pracą w domu. Osobne pomieszczenie wykonywania pracy nie mu tu żadnego znaczenia.

Wydaje się, że wdawanie się w spór z fiskusem odnośnie opisanej sytuacji nie rokuje większych szans powodzenia. W grę wchodzi zatem całkowicie inne rozwiązanie. Jest nim przeniesienie działalności gospodarczej do stanu Wyoming w USA z zachowaniem prawa do działania na terenie Polski. Wykonywanie pracy jako amerykańska firma wiąże się z szeregiem korzyści, dotyczących braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie, braku podatku VAT czy zachowaniem pełnej anonimowości przedsiębiorcy. Procedurę zarejestrowania firmy w USA można przeprowadzić za pośrednictwem Kancelarii Wyoming.

Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy i skomentuj wpis.

Dodaj komentarz: