Co z tą konstytucją dla biznesu?

8 października 2017 04:16

Czy Konstytucja Biznesu nie przegra z urzędniczą mentalnością?

Jedynym sektorem życia publicznego, którego nie dotknęły konsekwencje polskiej transformacji gospodarczej w postaci likwidacji miejsc pracy jest sfera urzędnicza. Liczbę urzędników szacuje się na ok. 600 tys. osób. Ta potężna grupa zawodowa wymaga gigantycznych nakładów pod względem uposażeń płacowych. W sposób naturalny urzędy generują potrzebę ściągania rozmaitych opłat, które w jakiejś mierze stanowią podstawę ich egzystencji zawodowej. Czy polskiemu państwu nie bardziej opłacałoby się zredukować tej armii w wielu przypadkach zbędnych etatów? Tu jednak pojawia się problem logiki wyborczej, wg której urzędnicy są w zasadzie nietykalni.

Teraz czeka nas kolejna konfrontacja - Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw przewidujących całościowe uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej kontra mentalność urzędników. Zauważmy, że prostsze przepisy to mniej pracy związanej z obsługą czy kontrolą firm. Czy słuszne skądinąd podejście, zakładające zniwelowanie wielu balastów formalnych dla prowadzonej działalności przełoży się na zmianę realnego podejścia urzędników do przedsiębiorców? Przecież „zagrania” typu: „teraz nie mam czasu”, „to nie w tym okienku”, „petentów przyjmujemy dziś do godziny 13.00”, „nie ma kolegi od tej sprawy” czy „dokumenty są teraz w innym referacie” będą w stanie rozłożyć najlepszą reformę przepisów.

Dlatego wielu przedsiębiorców nie czeka na wyniki wdrożenia reform oraz ich przyswojenie przez urzędnicze umysły. Już teraz przenoszą formalnie swoją działalność do USA, nie zaprzestając przy funkcjonowania na polskim rynku. Osoby te korzystają z możliwości rejestracji firmy w stanie Wyoming, który posiada bez porównania bardziej liberalne przepisy gospodarcze niż zakłada to najbardziej zaawansowana reforma polskiego prawa biznesowego. Pomoc formalną w zakładaniu działalności w Stanach Zjednoczonych oferuje wyspecjalizowana Kancelaria Wyoming.

Formularz kontaktowy