O wyoming

 

  Wyoming jest stanem położonym w środkowo-zachodniej części USA. Będąc dziesiątym pod względem wielkości, Wyoming jest jednocześnie najmniej zaludnionym stanem, z populacją  ok. 500.000 mieszkańców.  To tu znajdują się słynne dwa parki narodowe: Yellowstone i  Grand Teton. Wyoming, to przy okazji, stan bardzo przyjazny przedsiębiorcom. W przeciwieństwie do większości innych stanów Wyoming nie nakłada podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W 2008 r. Tax Foundation uznała Wyoming za stan mający najbardziej „przyjazny dla biznesu” klimat podatkowy stan spośród wszystkich stanów USA.

   Warto pamiętać, że rejestrując spółkę w Wyoming nie musimy posiadać amerykańskiej wizy ani pokrywać kosztów bezpośredniej wizyty w USA. Nasza Kancelaria wszystkie formalności załatwia korespondencyjnie wraz z rejestracją wirtualnego biura w stolicy stanu – Cheyenne.

  Dla utworzenia i zarządzania spółką LLC w stanie Wyoming wystarczy jedna osoba. Nie ma natomiast limitu osób - udziałowców spółki. Spółki typu LLC są z definicji traktowane przez amerykański IRS (odpowiednik polskiego fiskusa) jako podmioty transparentne podatkowo (ang. pass-through taxation), co w skrócie oznacza, że to nie spółki są podatnikiem podatku dochodowego lecz ich wspólnicy, którym bezpośrednio przypisywane są dochody spółki według posiadanych udziałów – dokładnie jak w przypadku polskiej spółki cywilnej, jawnej lub zwykłej działalności gospodarczej. Jeżeli amerykańska spółka typu LLC nie generuje dochodów na terenie Stanów Zjednoczonych, zaś jej wspólnik nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych, to obowiązek podatkowy sprowadza się jedynie do złożenia "zerowej" deklaracji podatkowej, a jedyny podatek, który należy uiścić wynosi 52$ rocznie.

Poufność i bezpieczeństwo informacji

   Stan Wyoming nie ma obowiązku raportowania na temat swoich podatników do amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS). Informacje takie nie są również przekazywane zagranicznym urzędom skarbowym. Właściciel/udziałowiec i Manager spółki mogą być całkowicie anonimowi, co oznacza, że ich dane osobowe NIE są widoczne w rejestrze spółek, ani żadnym wypisie urzędowym (inaczej niż w przypadku polskiego KRS).

Rozliczenia podatkowe spółki

   Kancelaria Wyoming dla wszystkich swoich klientów, raz w roku przygotowuje i składa w Sekretariacie Stanu Wyoming rozliczenie stanowego podatku franczyzowego (52$), o czym informujemy wcześniej mailowo.

Ograniczenie odpowiedzialności

  Wszyscy wspólnicy, członkowie i managerowie organów spółki LLC korzystają z bardzo silnej ochrony przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.