Wykorzystanie spółek LLC w polskich spółkach z o.o., i komandytowych

Kancelaria Wyoming oferuje usługę polegającą na objęciu udziałów w spółce z o.o. lub komandytowej, w której udziałowcami będą amerykańskie spółki LLC. Dla przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce, korzyści z takiego rozwiązania są ogromne:

  1. Brak opłat ZUS (komplementariusz i komandytariusz będący spółkami LLC nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS, w przeciwieństwie do osób fizycznych). 
  2. Brak odpowiedzialności majątkiem osobistym wobec wierzycieli (Komplementariusz - spółka LLC odpowiada całym swoim majątkiem, który stanowi 1$ kapitału założycielskiego).
  3. Ukryte dane właścicieli zarówno spółki z o.o., komandytowej jak i spółek LLC.
  4. Duże korzyści podatkowe wynikające z takiego zestawienia udziałowców, komplementariuszy i komandytariuszy.
  5. Powstanie polskiego podmiotu, któremu łatwiej funkcjonować w polskim otoczeniu biznesowym.

 W zakresie tworzenia optymalnych struktur podatkowych z wykorzystaniem amerykańskich spółek typu LLC przekażemy Państwa pod opiekę naszego partnera w Polsce, który doradzi i znajdzie najlepsze rozwiązanie z uwzględnieniem indywidualnego profilu działalności gospodarczej.